Author page: adminluat

Quyền về lối đi qua giữa bất động sản liền kề được quy định thế nào?
0 (0)

Quyền về lối đi qua giữa bất động sản liền kề được quy định thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c866259c6daaf'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15119' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trên thực tế, điển hình ở các làng quê Việt Nam, việc nhà cửa được xây lâu năm, do đặc tính làng xóm mà thường vây bọc quanh nhau, chỉ được ngăn cách bằng hàng rào, vườn cây, bụi cỏ,… Việc ngăn cách tạm bợ này dẫn đến nhiều sự bất tiện trong đời sống sinh hoạt của các hộ…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.