Author page: Nguyen Anh

Cấp lại giấy phép lao động: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục
0 (0)

Cấp lại giấy phép lao động: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2be58360d6eaa'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='33842' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, việc người lao động nước ngoài ở lại Việt Nam làm việc là một điều không quá xa lạ. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động (GPLĐ) là một thủ tục mà người lao động nước ngoài, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài nào cũng cần phải biết. Trong phạm vi bài…

Read more

Những lý do khiến lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động
0 (0)

Những lý do khiến lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-62e1baed561f8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='34852' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Khi làm việc tại Việt Nam, việc có giấy phép lao động còn thời hạn, hợp pháp là rất quan trọng. Đã một vài trường hợp, người lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động. Đây là một vấn đề mà không ai muốn xảy ra. Trong phạm vi bài viết này, Luật Tuệ An sẽ tư…

Read more

Điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán và điều kiện thành lập
0 (0)

Điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán và điều kiện thành lập<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e4a5e8d26b675'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='34938' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kinh doanh dịch vụ kế toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục Luật đầu tư 2020. Theo đó, có loại hình kinh doanh dịch vụ kế toán là kinh doanh dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Kinh doanh dịch vụ…

Read more

Phân biệt người giám hộ và người đại diện theo pháp luật
0 (0)

Phân biệt người giám hộ và người đại diện theo pháp luật<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4ed4b690a6e82'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35443' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Không nhiều người phân biệt được giữa người giám hộ và người đại diện theo pháp luật. Nhiều người thường nghĩ rằng chỉ có pháp nhân (như công ty) mới có người đại diện theo pháp luật và chỉ người chưa thành niên mới có người giám hộ. Thực chất, việc phân biệt được người giám hộ và người đại…

Read more

Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất
0 (0)

Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e66a8dfb9be22'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35683' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Việc phân chia di sản thừa kế là một vấn đề dễ gây “mâu thuẫn” giữa những người thừa kế, giữa các thành viên trong gia đình của người chết. Việc nắm được thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật sẽ giúp giảm thiểu các “mâu thuẫn” này. Trong phạm vi bài viết…

Read more

Con nuôi có được hưởng thừa kế như con đẻ không?
0 (0)

Con nuôi có được hưởng thừa kế như con đẻ không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6cf62ad5e08ce'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35989' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Việc nhận một người làm con nuôi trong gia đình vốn không phải là việc quá hiếm. Việc nhận nuôi đã diễn ra ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ. Trước khi Luật Con nuôi 2011 có hiệu lực, việc nhận nuôi vốn đã rất phổ biến. Có những đứa con nuôi không có chung huyết thống với gia đình…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.