Author page: Lường Đông

Thủ tục giải quyết ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam
0 (0)

Thủ tục giải quyết ly hôn với người nước ngoài tại Việt Nam<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-26e8687b4b137'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35788' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, để thuận tiện cho công việc và sự ổn định lâu dài tại nước ngoài thì nhiều người Việt Nam lựa chọn kết hôn với người nước ngoài. Tuy nhiên, việc kết hôn rồi ly hôn giữa người Việt Nam với…

Read more

Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn tại Thái Nguyên dễ dàng nhất
0 (0)

Trình tự, thủ tục giải quyết ly hôn tại Thái Nguyên dễ dàng nhất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-142bd7b3d8668'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30875' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cuộc sống hôn nhân ai mà không mong muốn có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Nhưng sau khi kết hôn và chung sống với nhau rồi thì nhiều người mới vỡ lẽ cuộc sống hôn nhân không dễ dàng một chút nào. Gánh nặng và áp lực từ những vấn đề cơm, áo, gạo,…

Read more

Ly hôn với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Thanh Hóa
5 (1)

Ly hôn với người Việt Nam đang ở nước ngoài tại Thanh Hóa<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6157b00862825'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30180' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Hiện nay, tại Thanh Hóa cũng như các tỉnh khác số lượng người đi lao động, làm việc học tập và sinh sống tại nước ngoài khá nhiều chính vì vậy khi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, khoảng cách xa làm cho tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách, nhiều người muốn chấm dứt tình trạng này…

Read more

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài ở Thanh Hóa
5 (1)

Thủ tục ly hôn với người nước ngoài ở Thanh Hóa<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-828b21b256768'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30145' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Hiện nay có rất nhiều người sinh sống tại Thanh hóa muốn giải quyết thủ tục ly hôn với người nước ngoài nhưng gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình giải quyết dẫn đến việc không thể giải quyết được vụ việc hoặc vụ việc bị kéo dài. Sở dĩ vụ việc không thể giải quyết được…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.