Author page: Thuy Dung

Có phải thông báo có việc làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
0 (0)

Có phải thông báo có việc làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-165b5d6e1b6aa'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26145' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ giúp người lao động chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính trong giai đoạn chưa tìm được việc làm. Tuy nhiên, việc thực hiện đúng thủ tục về chế độ này gây ra nhiều sự lúng túng cho người lao động. Có câu hỏi đặt ra, trong quá trình đang hưởng…

Read more

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Long Điền- tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
0 (0)

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Long Điền- tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a5b2e60b6616c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26281' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bạn đang thất nghiệp và bạn muốn làm bảo hiểm thất nghiệp nhưng không biến đến đâu làm. Câu trả lời cho bạn là hãy đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn sinh sống. Bài viết sau đây của Luật Tuệ An sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về Trung tâm dịch vụ…

Read more

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Xuyên Mộc- tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
0 (0)

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Xuyên Mộc- tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-566b3ae9d1622'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26265' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bạn đang thất nghiệp và bạn muốn làm bảo hiểm thất nghiệp nhưng không biến đến đâu làm. Câu trả lời cho bạn là hãy đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn sinh sống. Bài viết sau đây của Luật Tuệ An sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về Trung tâm dịch vụ…

Read more

Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
0 (0)

Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-662eba2a85616'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26239' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong thời kỳ kinh tế có nhiều biến động, bảo hiểm thất nghiệp đã và đang là phương pháp hỗ trợ người lao động.  Nếu bạn đang sống tại thành phố Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu nhưng không biết địa chỉ của Trung tâm dịch vụ việc làm nằm ở đâu? Trong bài viết này, Luật Tuệ…

Read more

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Vĩnh Thạnh- Thành phố Cần Thơ
0 (0)

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Vĩnh Thạnh- Thành phố Cần Thơ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-bc1a2fd16656e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25716' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bạn đang thất nghiệp nhưng bạn không biết đến đâu để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Câu trả lời là bạn hãy đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn sinh sống. Nếu bạn đang sinh sống tại huyện Vĩnh Thạnh- Thành phố Cần Thơ nhưng bạn không biết Trung tâm dịch vụ việc làm huyện…

Read more

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Thới Lai- Thành phố Cần Thơ
0 (0)

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Thới Lai- Thành phố Cần Thơ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1f266e26a5b6e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25715' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bạn đang thất nghiệp nhưng bạn không biết đến đâu để làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Câu trả lời là bạn hãy đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn sinh sống. Nếu bạn đang sinh sống tại huyện Thới Lai- Thành phố Cần Thơnhưng bạn không biết Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Thới…

Read more

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Phong Điền- Thành phố Cần Thơ
0 (0)

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Phong Điền- Thành phố Cần Thơ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-65e1b3a7641f6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25711' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bạn đang thất nghiệp và bạn muốn làm bảo hiểm thất nghiệp nhưng không biến đến đâu làm. Câu trả lời cho bạn là hãy đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn sinh sống. Bài viết sau đây của Luật Tuệ An sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về Trung tâm dịch vụ…

Read more

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Cờ Đỏ- Thành phố Cần Thơ
0 (0)

Trung tâm dịch vụ việc làm huyện Cờ Đỏ- Thành phố Cần Thơ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3eafb146a6965'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25696' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bạn đang thất nghiệp và bạn muốn làm bảo hiểm thất nghiệp nhưng không biến đến đâu làm. Câu trả lời cho bạn là hãy đến Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn sinh sống. Bài viết sau đây của Luật Tuệ An sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về Trung tâm dịch vụ…

Read more

Trung tâm dịch vụ việc làm quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ
0 (0)

Trung tâm dịch vụ việc làm quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6b013e5ea866d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25693' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bạn đang sinh sống trên địa bàn quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ, bạn thấy mình có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bạn muốn nộp hồ sơ để có thể giải quyết chế độ này ở quận Thốt Nốt – Thành phố Cần Thơ nhưng lại không biết phải nộp hồ sơ ở đâu?…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.