Author page: Hoang Huyen

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì ? Mẫu nghị quyết mới nhất 2021
0 (0)

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông là gì ? Mẫu nghị quyết mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5113b6b740823'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29351'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần là văn bản thể hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định này được thông qua theo trình tự, thủ tục nhất định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.…

Read more

Quy định về tỷ lệ biểu quyết trong công ty cổ phần mới nhất 2021
0 (0)

Quy định về tỷ lệ biểu quyết trong công ty cổ phần mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b186d8407f33a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29341'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Việc linh hoạt huy động vốn trong công ty cổ phần hiện nay là sức mạnh doanh nghiệp. Tuy nhiên đảm bảo được tính thống nhất cao trong công ty việc biểu quyết cần đảm bảo. Do đó việc phân quyền biểu quyết ra sao theo quy định mới cần rõ ràng, đúng pháp luật. Nhằm đạt hiệu quả tối…

Read more

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn điều lệ ?
0 (0)

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn điều lệ ?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d3520655b3718'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28988'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Theo quy định của pháp luật Việt Nam khi thành lập, doanh nghiệp cần đăng ký số vốn điều lệ nhất định. Vốn điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp là tổng số vốn góp do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ…

Read more

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên
0 (0)

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-653807b161133'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29436'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Công ty TNHH một thành viên là công ty do một cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu nên khi muốn tăng số lượng thành viên thì công ty thì cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Sẽ có hai trường hợp là chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty…

Read more

Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật đối với công ty TNHH 1 thành viên
0 (0)

Thủ tục thay đổi đại diện pháp luật đối với công ty TNHH 1 thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7876b606b3313'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29492'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và…

Read more

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên
0 (0)

Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d73bb086631d0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29694'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Vốn điều lệ của công ty TNHH tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệphttps://luattuean.vn/thanh-lap-doanh-nghiep/ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. Trong quá trình hoạt động, tùy theo tình hình của công ty mà vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm. Khi có sự thay đổi so với vốn điều…

Read more

Mẫu quyết định của hội đồng thành viên mới nhất 2021
0 (0)

Mẫu quyết định của hội đồng thành viên mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-83b3170163724'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28900'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hội đồng thành viên là cơ quan quan trọng bắt buộc phải có trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Đây chính là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty, và đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động và phát triển doanh nghiệp. Vậy hãy cùng Luật Tuệ An tìm hiểu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.