Author page: Nguyễn Vũ Lan Anh

Xây nhà trái phép chờ nhận đền bù ở Quảng Nam
0 (0)

Xây nhà trái phép chờ nhận đền bù ở Quảng Nam<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0e649f8b3e516'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15399' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Luật đất đai năm 2013 quy định: không phải loại đất nào cũng được phép xây dựng các công trình trên đất mà phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất; hoặc có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, do thiếu…

Read more

Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức
0 (0)

Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-90638e807e614'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15239' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thời gian qua có rất nhiều người coi thường pháp luật, tự ý sửa chữa giấy tờ như hộ chiếu, thị thức hay các loại giấy tờ khác để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Vậy hành vi sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức bị truy cứu trách nhiệm…

Read more

Phân biệt tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản
0 (0)

Phân biệt tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9041d0ea07369'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15207' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, trong việc xét xử các tội về xâm phạm quyền sở hữu, các cơ quan xét xử vẫn hay bị nhầm lẫn giữa tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, dẫn đến việc không  xét xử đúng người, đúng tội. Vậy hành vi trộm cắp tài sản và hành vi cướp tài sản khác nhau ở điểm…

Read more

Tình hình tội mua bán người ở Lạng Sơn
0 (0)

Tình hình tội mua bán người ở Lạng Sơn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5f3900e64e17d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15433' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Với đường biên giới dài 231,74 km, tiếp giáp khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) và 02 cửa khẩu quốc tế (Hữu Nghị, Đồng Đăng), 01 cửa khẩu chính, 09 cửa khẩu phụ, Lạng Sơn có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế – thương mại của tỉnh, đồng thời, là cầu…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.