Author page: Hong Nhung

Cố ý hủy hoại tài sản của người khác bị xử lý thế nào?
0 (0)

Cố ý hủy hoại tài sản của người khác bị xử lý thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3bb33591806f0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39183' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Các quyền về chiếm hữu sử dụng và định đoạt tài sản luôn được nhà nước tôn trọng và bảo vệ. Hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu là những hành vi xâm phạm đến các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Trong…

Read more

Quy trình giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Tòa án
0 (0)

Quy trình giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Tòa án<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-361f83fb00bd6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39230' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại như hòa giải, thương lượng, trọng tài thì Tòa án là một phương thức giải quyết khá là đặc biệt. Được giải quyết tại cơ quan xét xử nhân danh quyền lực nhà nước, có trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ. Nhờ đó việc giải quyết tranh chấp…

Read more

Sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn có vi phạm pháp luật không
0 (0)

Sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn có vi phạm pháp luật không<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d810c4bc603b1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39120' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nam, nữ đến tuổi trưởng thành có nhu cầu tìm kiếm bạn đời, kết hôn và cùng nhau chung sống. Kết hôn được xem là một khởi đầu của quan hệ hôn nhân, gắn bó cuộc đời của hai con người với nhau. Tuy nhiên thực tế cuộc sống hiện nay, có nhiều tình trạng nam, nữ chỉ tiến hành…

Read more

Các trường hợp không được chuyển mục đích sử dụng đất
0 (0)

Các trường hợp không được chuyển mục đích sử dụng đất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-68b950061b5a3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39420' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình sử dụng đất không thể tránh khỏi những biến động về mục đích sử dụng đất, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các mục tiêu kinh tế ngày một cao. Theo Luật đất đai, có những trường hợp không thể tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, không được  chuyển mục đích…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.