Author page: Vu Phong

Thủ tục thẩm tra lý lịch kết hôn với bộ đội mới nhất 2022
0 (0)

Thủ tục thẩm tra lý lịch kết hôn với bộ đội mới nhất 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2261b8116db21'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38652' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Công dân Việt Nam muốn tiến hành đăng ký kết hôn với người làm việc trong quân đội thì phải tiến hành thủ tục thâm tra lý lịch cá nhân để đảm bảo đối tượng kết hôn của bộ đội có đủ điều kiện, đáp ứng các điều kiện nội bộ của quân đội khi đăng ký kết hôn.Qua bài…

Read more

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022
0 (0)

Quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ff264b6b61218'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38646' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, Luật hôn nhân và gia đình đã có những quy định chặt chẽ về việc kết hôn và thiết lập hôn nhân giữa nam và nữ. Trong đó, hôn nhân phải được xây dựng dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, tự nguyện và hôn nhân một vợ một chồng. Qua bài viết này Luật Tuệ…

Read more

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất năm 2022
0 (0)

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ba66128642b1b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38637' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chắc hẳn nhiều người đã quá quen thuộc với thủ tục đăng ký kết hôn trong nước, vậy thủ tục kết hôn với người nước ngoài cần có những gì? Thủ tục như thế nào? và cần sử dụng mẫu tờ khai đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như thế nào? Qua bài viết này Luật Tuệ An sẽ…

Read more

Mẫu đơn đăng ký kết hôn trong quân đội mới nhất năm 2022
0 (0)

Mẫu đơn đăng ký kết hôn trong quân đội mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f721278b6162b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38627' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kết hôn là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Bên cạnh đó thì việc kết hôn với người đang phụ vụ trong quân đội không đơn giản chỉ là chuẩn bị lễ cưới theo phong tục mà còn phải chuẩn bị giấy tờ cần thiết để đăng kí kết hôn theo…

Read more

Quy định mới nhất 2022 về bảo hiểm thất nghiệp có bắt buộc đóng không?
0 (0)

Quy định mới nhất 2022 về bảo hiểm thất nghiệp có bắt buộc đóng không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-61b2618b42b82'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38612' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, quy định về trợ cấp thất nghiệp ngày càng chặt chẽ để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Tuy nhiên không phải ai cũng được nhận hỗ trợ mà cần đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Pháp Luật. Trong bài viết này Luật Tuệ An sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn…

Read more

Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng tiền không?
0 (0)

Mất giấy hẹn bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng tiền không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-62b2b86162f24'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38600' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong tời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có rất nhiều rủi ro khiến cho người lao động không nhận được tiền bảo hiểm thất nghiệp.. Mất giấy hẹn hưởng bảo hiểm thất nghiệp có phải là một trong những rủi ro đấy không? Trong bài viết này Luật Tuệ An sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về việc mất giấy…

Read more

Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?
0 (0)

Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6b2269882251b'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38594' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thời địa hội nhập thì người lao động Việt Nam tìm sang thị trường nước ngoài để làm việc và sinh sống ngày càng nhiều. Thắc mắc về vấn đề Đi nước ngoài có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? được đặt ra khi người lao động sang nước ngoài để sinh sống và làm việc. Qua bài viết…

Read more

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật năm 2022
0 (0)

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy kết hôn trái pháp luật năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f2cbb16098622'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38564' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kết hôn trái với quy định pháp luật là một thuật ngữ không còn xa lạ với các cặp vợ chồng Việt Nam. Theo pháp luật Việt Nam thì những cuộc hôn nhân trái quy định pháp luật là những trường hợp đăng ký sai thẩm quyền, trường hợp hai bên sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.