Author page: Nguyen Phuong

Pháp luật quy định như thế nào về hủy bỏ hợp đồng?
0 (0)

Pháp luật quy định như thế nào về hủy bỏ hợp đồng?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4c1f586384f76'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='36855'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hợp đồng là giao dịch tương đối phổ biến trong giao lưu dân sự. Các chủ thể khi tham gia giao kết hợp đồng thường cùng hướng đến việc đạt được những lợi ích nhất định. Thế nhưng, trên thực tế, không phải lúc nào quá trình thực hiện hợp đồng cũng diễn ra theo đúng như các bên đã…

Read more

Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
0 (0)

Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5f3925f86a67e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='36510'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hợp đồng là quan hệ dân sự tương đối phổ biến trong đời sống hiện nay. Việc xác lập quan hệ hợp đồng giữa các bên thông thường đều nhằm hướng tới những lợi ích nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào quá trình thực hiện hợp đồng cũng diễn ra theo đúng dự liệu. Trong…

Read more

Phụ lục hợp đồng là gì? Có bắt buộc phải ký phụ lục không?
0 (0)

Phụ lục hợp đồng là gì? Có bắt buộc phải ký phụ lục không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2386f7f6165cf'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='36455'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Phụ lục hợp đồng là thuật ngữ tương đối phổ biến trong giao lưu dân sự. Nó thường xuất hiện đi kèm với hợp đồng do các bên đàm phán, thỏa thuận, ký kết. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu một cách chính xác về thuật ngữ này. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Tuệ An xin…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.