Author page: Tran Huong

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân
0 (0)

Thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-22605a9f368db'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29621' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong kinh doanh, vì nhiều lý do chủ quan hay khách quan, mà chủ sở hữu hộ kinh doanh, muốn chuyển đổi loại hình kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên không phải chủ sở hữu hộ kinh doanh nào cũng nắm được thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp tư nhân như thế nào?…

Read more

Địa điểm để đăng ký hộ kinh doanh có nhất thiết là nơi đang ở?
0 (0)

Địa điểm để đăng ký hộ kinh doanh có nhất thiết là nơi đang ở?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b63868f2654cd'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29428' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hộ kinh doanh, hay còn có cách gọi khác là hộ kinh doanh cá thể, đã không còn là một khái niệm xa lạ đối với mỗi người trong giai đoạn hiện nay. Với những cá nhân kinh doanh nhỏ và vừa thì đây chính là loại hình kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên một câu hỏi phổ biến hiện…

Read more

Nên thành lập công ty TNHH một thành viên hay hai thành viên
0 (0)

Nên thành lập công ty TNHH một thành viên hay hai thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d06f7268336b9'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29044' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động và kinh doanh lâu dài của công ty. Mỗi loại hình công ty, doanh nghiệp có những đặc điểm, quyền hạn và trách nhiệm khác nhau, đồng thời cũng có những ưu nhược điểm riêng. Hiện nay, loại hình doanh nghiệp công ty…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.