Author page: Hoang Lam

Cổ phần là gì ? Quy định về các loại cổ phần trong công ty cổ phần
0 (0)

Cổ phần là gì ? Quy định về các loại cổ phần trong công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1028b1d7c20b6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28317' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cổ phần là một đặc trưng cơ bản trong công ty cổ phần. Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định rõ khái niệm các loại cổ phần là gì, Vậy có các loại cổ phần nào trong công ty cổ phần, Luật Tuệ An sẽ giới thiệu những loại cổ phần được quy định trong pháp luật Việt Nam. Cơ…

Read more

Chế độ trách nhiệm tài sản trong công ty Trách nhiệm hữu hạn
0 (0)

Chế độ trách nhiệm tài sản trong công ty Trách nhiệm hữu hạn<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-b78220d1cd673'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29230' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hưởng ứng định hướng khuyến khích thành lập doanh nghiệp của chính phủ, số lượng doanh nghiệp mới thành lập trong thời gian gần đây đã tăng lên rất nhiều so với thời gian trước, ngoài các vấn đề vốn, ưu đãi đầu tư thì trách nhiệm tài sản trong doanh nghiệp cũng là một yếu tố cần cân nhắc…

Read more

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên
0 (0)

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c71f6bad2b008'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29210' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Hội đồng thành viên là bộ phận chủ chốt giúp điều hướng và hoạch định các chính sách phát triển của công ty. Việc bầu chọn ra để bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên – người chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát…

Read more

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2021
0 (0)

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2b26824073dfc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28842' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là một bộ phận tối quan trọng trong cơ cấu tổ chức công ty tránh nhiệm hữu hạn, vậy pháp luật Doanh nghiệp quy định như thế nào về Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, Luật Tuệ An sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây…

Read more

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
5 (1)

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a6b722d69087c'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29644' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, huy động nguồn vốn một cách hiệu quả và đa dạng thì loại hình Công ty Cổ phần có lợi thế hơn cả. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần để phù hợp với nhu cầu mở rộng…

Read more

Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên
5 (1)

Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-cc8dbb27364d0'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29686' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại đăng ký kinh doanh do nhiều lý do khác nhau như: bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại… thì doanh nghiệp sẽ cần làm thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh và nộp lệ phí nhà nước cấp lại theo quy định.  Luật Tuệ An sẽ giúp…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.