Biên bản họp giải thể công ty TNHH 2 thành viên theo quy định hiện hành

Nhiêu doanh nghiệp khi hoạt động kinh doanh kém hiệu quả nên muốn tiến hành việc giải thể công ty. Việc giải thể phải được tiến hành thông qua cuộc họp hội đồng thành viên. Sau đây Luật Tuệ An sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu về biên bản họp giải thể công ty TNHH 2 thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2020
  • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Giải thể là gì

Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Những trường hợp được phép giải thể

Biên bản họp giải thể công ty TNHH 2 thành viên theo quy định hiện hành
Biên bản họp giải thể công ty TNHH 2 thành viên theo quy định hiện hành

Căn cứ theo khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 thì những trường hợp sau được phép giải thể:

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Điều kiện tiến hành việc giải thể

Căn cứ theo khoản 2 điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 thì Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Mẫu biên bản họp giải thể công ty TNHH 2 thành viên

CÔNG TY ………………………………….
Số: …………/BB-HĐTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

( V/v: Giải thể Công ty)

———

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

– Hôm nay, vào hồi …. giờ ….. ngày …/…./….., tại trụ sở Công ty( Số nhà… phố( thôn )……….., phường( xã)……….. thành phố( huyện )……. ,tỉnh…., chúng tôi toàn thể thành viên công ty sở hữu 100% vốn điều lệ tham dự cuộc họp, gồm:

+ Ông( bà ): ……………: Chủ tịch HĐTV – Chủ toạ;

+ Ông( bà ): …………….: thành viên – Thư ký;

+ Ông( bà):……………….: Thành viên;

Đã tiến hành họp Hội đồng thành viên để Quyết định giải thể Công ty, sau khi nghe Đại diện theo pháp luật của Công ty báo cáo tình hình của công ty hiện nay, các thành viên đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

  1. Giải thể công ty:

+ ….(Lý do giải thể)………………………….

+ Quyết định ngừng hoạt động của công ty để làm thủ tục giải thể doanh nghiệp từ ngày …./…/….

+ Thời hạn thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (nếu có) được ấn định từ ngày……/……./…….. đến hết ngày……/……./……. và được công bố trên báo ………….. 03 số liên tiếp theo quy định của Điều lệ công ty

Các thành viên Công ty cam kết sẽ chịu trách nhiệm giải quyết tất cả các tồn tại của công ty (kể cả sau khi đã được cơ quan ĐKKD thông báo xoá tên Doanh nghiệp nếu có tổ chức hoặc cá nhân nào khiếu nại).

  • Tổ chức thực hiện giải thể công ty:

Các thành viên Hội đồng thành viên công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản, giải quyết các công việc giải thể của công ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định tại điều lệ công ty, trong đó thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

+ Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, tổ chức có liên quan về việc giải thể doanh nghiệp, thanh toán các khoản nợ, thanh lý hợp đồng;

+ Kiểm kê, xác định giá trị tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp;

+ Mời các tổ chức, chuyên gia Việt Nam hoặc nước ngoài tiến hành kiểm toán, giám định máy móc, thiết bị, nhà xưởng, xác định giá trị còn lại của doanh nghiệp hoặc của Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu thấy cần thiết);

+ Xác định các nghĩa vụ tài chính đã thực hiện đối với Nhà nước;

+ Xác định các khoản còn phải thu, phải trả;

+ Lập phương án thanh lý để Hội đồng thành viên chuẩn y;

+ Thực hiện phương án thanh lý đã được chuẩn y;

+ Thực hiện thanh toán các nghĩa vụ theo thứ tự ưu tiên do Nhà nước quy định;

+ Thanh toán giá trị tài sản còn lại cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp;

+ Tổng hợp hồ sơ, tài liệu, chứng từ giải thể và lập báo cáo kết quả thực hiện giải thể doanh nghiệp để báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật quy định.

  • Giao cho người Đại diện theo pháp luật của Công ty:

Căn cứ pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Nghị quyết cuộc họp này ban hành Quyết định giải thể Công ty, chỉ đạo các thành viên Hội đồng thành viên và các bộ phân có liên quan của công ty thực hiện các trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đúng quy định tại điều 202 Luật doanh nghiệp 2014 và nội dung tại Quyết định này.

Biên bản lập xong hồi …. giờ, ngày…./…/….. các thành viên đã tự đọc, nhất trí thông qua các nội dung trên và ký tên dưới đây. Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung và chữ ký của các thành viên trong biên bản nay; nếu sai sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Các thành viên công ty

( Ký và ghi rõ họ tên )

Thư ký
( ký và ghi rõ họ tên)
—————-        
Chủ toạ
( ký tên, đóng dấu và ghi dõ họ tên)
—————          

Các thành viên khác của công ty

( Ký và ghi rõ họ tên )

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 và bấm phím số 5.

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.