Các phương pháp định giá doanh nghiệp chuẩn nhất 2022

Một doanh nghiệp có thể được định giá như thế nào? Hiện nay có rất nhiều phương pháp được đưa ra để xác định một cách tương đối giá trị của công ty. Bài viết dưới đây của Luật Tuệ An sẽ giải đáp thắc mắc của bạn về các phương pháp định giá doanh nghiệp chuẩn nhất hiện nay.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Lý do cần định giá doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần tiến hành định giá thường xuyên bởi các lý do sau đây:

 • Giá trị của doanh nghiệp chỉ được xem xét vào thời điểm mà họ quyết định bán doanh nghiệp đó. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ được định giá ít nhất mỗi năm một lần. Định giá doanh nghiệp có thể giúp chủ doanh nghiệp quyết định bán hoặc giải thể nhanh hơn khi có bất cứ vụ việc bất ngờ xảy ra.
 • Việc định giá doanh nghiệp có lợi khi doanh nghiệp có kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp; hoặc quyết định thêm cổ đông.
 • Định giá doanh nghiệp là cơ sở giúp ngân hàng quyết định cho doanh nghiệp vay tiền
 • Phân chia công việc kinh doanh hay phân chia tài sản…
Các phương pháp định giá doanh nghiệp chuẩn nhất 2022
Các phương pháp định giá doanh nghiệp chuẩn nhất 2022

Các phương pháp định giá doanh nghiệp theo nội tại

Giá trị nội tại của doanh nghiệp

Giá trị nội tại của doanh nghiệp là tổng giá trị được đánh giá của các bộ phận cấu thành tài sản của doanh nghiệp theo phương pháp kế toán hiện hành.

Tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào số liệu trên bảng cân đối kế toán, bao gồm

 • Giá trị các tài sản lưu động, tài sản cố định
 • Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.
 • Các khoản nợ của doanh nghiệp

Lưu ý: Giá trị các tài sản trên đã được điều chỉnh và đánh giá lại theo giá hiện hành ở thời điểm đánh giá.

Đối với các khoản nợ của doanh nghiệp gồm:

 • Các khoản nợ vay ngắn hạn và dài hạn
 • Các khoản phải trả cho khách hàng, cho công nhân viên
 • Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước
 • Các khoản nợ khác

Các khoản nợ được phản ánh ở phần nguồn vốn hình thành trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Phương pháp định giá doanh nghiệp theo nội tại

Phương pháp trên xem giá trị của doanh nghiệp là giá trị tài sản ròng của doanh nghiệp. Nó phản ánh giá trị thực chất, giá bán từng phần các tài sản hiện có của doanh nghiệp ở thời điểm định giá.

Căn cứ để  xác định giá trị theo phương pháp trên, bao gồm:

 • Các chứng từ, sổ sách kế toán liên quan
 • Các báo cáo kế toán hàng năm của doanh nghiệp trong những năm gần nhất
 • Các báo cáo kiểm kê tài sản, vật tư, hàng hóa, tiền vốn
 • Các biên bản đối chiếu công nợ
 • Các hợp đồng liên doanh liên kết (nếu có)
 • Các tài liệu khác về đàu tư tài chính.

Ưu điểm

 • Phản ánh đúng đắn và trực quan giá trị của các tài sản hiện có của doanh nghiệp theo giá hiện hành ở thời điểm đánh giá.
 • Một căn cứ quan trọng để thương lượng giao dịch giữa người bán và người mua hoặc khi tiến hành thanh lý, giải thể doanh nghiệp.

Nhược điểm

 • Định giá doanh nghiệp theo giá trị nội tại dựa trên nhận định rằng giá trị các tài sản hiện có của doanh nghiệp ngang bằng với một số lượng vốn tiền tệ nhất định mà doanh nghiệp có thể sử dụng ngay được.
 • Khi người mua thực hiện việc chuyển các tài sản đó sang dạng tiền tệ để sẵn sàng sử dụng vào một mục đích nào đó, trên thực tế, họ sẽ chịu sự điều tiết bởi thuế và chỉ thu hòi được một phần gía trị các tài sản.
 • Phương pháp này mới chỉ xem xét giá trị doanh nghiệp ở trạng thái tĩnh, chưa tính đến khả năng sinh lời trong tương lai. Vì vậy chưa tạo được sự hấp dẫn đối với những người đầu tư.

Phương pháp định giá căn cứ vào hiệu suất và khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Phương pháp này dựa trên cơ sở xem xét doanh nghiệp không phải đơn thuần là tổng số số học giá trị các tài sản hiện có; mà là một hệ thống phức tạp các giá trị kinh tế được đo bằng khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Điều mà các nhà đầu tư trông đợi là lợi nhuận; khả năng sinh lợi của doanh nghiệp trong tương lai. Chính đó là cơ sở để định giá doanh nghiệp. Một số phương pháp định giá được đưa ra như sau:

Phương pháp lợi nhuận

Đối với phương pháp lợi nhuận, việc lựa chọn tỷ suất hòa vốn cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy nên chọn tỷ suất lợi tức trái phiếu dài hạn của nhà nước làm tỷ suất vốn hóa. Bởi vì tỷ suất này là có cơ sở và hợp lý hơn. Nó phản ánh khả năng thu được lợi nhuận ở mức trung bình mà người đầu tư có thể đạt được trên thị trường.

Phương pháp hiện tại hóa dòng thu nhập của doanh nghiệp trong tương lai

Phương pháp này dựa trên cơ sở xem xét hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai; và giá trị doanh nghiệp được đánh giá trong trạng thái động.

Nhược điểm của phương pháp này là khó khăn trong việc chọn tỷ suất hiện tại hóa dòng thu nhập; và dự toán số năm doanh nghiệp có khả năng đem lại khoản thu. Hơn nữa, việc dự toán quy mô khoản thu nhập hàng năm, đặc biệt là số lợi nhuận sau thuế cũng là một việc phức tạp.

Phương pháp hiện tại hóa lợi tức cổ phần

Phương pháp này dựa trên cơ sở cho rằng về mặt lý thuyết tổng giá trị trao đổi các cổ phiếu của doanh nghiệp (và cũng là giá trị của doanh nghiệp) sẽ được tăng tổng giá trị hiện tại hóa các khoản lợi tức thu được trong tương lai.

Phương pháp kết hợp

Phương pháp kết hợp là tổng hòa của 2 phương pháp trên. Do đó, doanh nghiệp được nhìn nhận như một tổng thể các yếu tố kinh tế hợp thành. Cụ thể:

 • Các yếu tố vật chất (tài sản hữu hình)
 • Các yếu tố phi vật chất( tài sản vô hình). Ví dụ: uy tín doanh nghiệp, vị trí địa lý thuận lợi, trình độ quản lý doanh nghiệp, bí quyết công nghệ, các mối liên hệ khách hàng, khả năng nghề nghiệp người lao động…

Quy mô lợi nhuận của một doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào giá trị các loại tài sản hữu hình mà cả tài sản vô hình. Đây là phương pháp khắc phục được những nhược điểm của 2 phương pháp trên bởi nó phép đánh giá giá trị doanh nghiệp gồm cả giá trị các tài sản hữu hình và tài sản vô hình

Bên cạnh đó, phương pháp định giá tài sản kết hợp này còn có thể xét đến lợi ích kinh tế của cả người mua và người bán. Nhờ những ưu điểm nổi bật như vậy mà nó được sử dụng phổ biến trong các nước có nền kinh tế thị trường.

Phương pháp dựa vào bảng cân đối kế toán

Phương pháp dựa vào bảng cân đối kế toàn là dựa vào giá trị của phần tài sản báo cáo trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm chúng ta muốn xác định giá trị doanh nghiệp.

Nhược điểm của phương pháp này là hầu hết giá trị của các tài sản báo cáo trên bảng cân đối kế toán đều là giá trị lịch sử. Do đó, tính hữu ích đối với các đối tượng sử dụng thông tin về giá trị doanh nghiệp sẽ rất hạn chế.

Chính vì vậy, phương pháp này chỉ mang tính lý thuyết, trong thực tế hầu như không được sử dụng.

Phương pháp dựa vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản

Phương pháp này dựa vào kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp theo giá trị thị trường tại thời điểm muốn định giá.

Do đó, phương pháp này đòi hỏi các chuyên gia định giá doanh nghiệp cần trực tiếp kiểm kê và đánh giá lại giá trị của từng tài sản của doanh nghiệp. Phương pháp này cung cấp thông tin khá tin cậy về giá trị thị trường của tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm định giá.

Tuy nhiên, thông tin này thể hiện giá trị tại trạng thái tĩnh – giá trị thanh lý doanh nghiệp. Trong khi đó, mục đích thông thường của việc định giá công ty là đề ra các quyết định kinh doanh trong tương lai. Nói cách khác, là xem xét doanh nghiệp trong trạng thái hoạt động liên tục, chứ không phải là khi doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Như vậy, phương pháp này chỉ có giá trị thực tế đối với các trường hợp giải thể hay phá sản doanh nghiệp.

Phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp này định giá doanh nghiệp là giá trị hiện tại của dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp. Dòng tiền tự do này là dòng tiền cho cả chủ sở hữu và chủ nợ.

Ưu điểm: xác định giá trị doanh nghiệp trong trạng thái hoạt động liên tục chứ không phải trong trạng thái thanh lý.

Nhược điểm: Phương pháp này lại có cách tiến hành khá phức tạp. Điểm mấu chốt là xác định dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp; và xác định chi phối vốn bình quân để chiết khấu dòng tiền đó về giá trị hiện tại

Xác định giá trị doanh nghiệp thông qua phương pháp chiết khấu dòng tiền bao gồm các bước:

 • Bước 1: Xác định dòng tiền tự do trong tương lai của doanh nghiệp
 • Bước 2: Xác định giá trị cuối cùng

Phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận khác thường

Các chủ sở hữu của mỗi doanh nghiệp đều yêu cầu một tỷ lệ sinh lời nhất định trên số vốn mà họ đầu tư vào doanh nghiệp. Đây chính là chi phí vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ sinh lời này gọi là tỷ lệ sinh lời thông thường.

Với tỷ lệ sinh lời thông thường, mỗi doanh nghiệp có một khoản lợi nhuận thông thường là Tỷ lệ sinh lời thông thường. Tuy nhiên lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp có thể đúng bằng hoặc khác với mức lợi nhuận thông thường này.

Lợi nhuận khác thường (abnormal earnings) chính là chênh lệch giữa tổng lợi nhuận thực tế (earnings) và lợi nhuận thông thường (normal earnings) của doanh nghiệp

Lợi nhuận khác thường = Lợi nhuận – (Chi phí vốn chủ sở hữu x Giá trị sổ sách của vốn chủ sở hữu đầu kỳ).

Phương pháp định giá trên cơ sở so sánh giá trị thị trường

Với 2 phương pháp chiết khấu dòng tiền và chiết khấu lợi nhuận ở trên, hai phương pháp này phụ thuộc quá nhiều vào việc dự đoán hoạt động của doanh nghiệp trong nhiều năm tới. Chính vì vậy nhà phân tích sẽ ít tin tưởng vào các con số dự đoán.

Một phương pháp định giá DN khác nhà phân tích có thể sử dụng dựa vào cơ sở so sánh giá trị thị trường của các doanh nghiệp tương đồng. Phương pháp này cần dựa vào thị trường, đánh giá các triển vọng ngắn hạn và dài hạn về sự phát triển; khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp có sự tương đồng.

Ưu điểm

Phương pháp này có lợi trong việc định giá các doanh nghiệp không niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bởi cơ sở số liệu chủ yếu là các báo cáo tài chính doanh nghiệp và thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nhược điểm

 • Khó khăn trong việc lựa chọn các doanh nghiệp tương đồng.
 • Sự khác biệt hệ số giá giữa các doanh nghiệp
 • Việc áp dụng các hệ số giá của các doanh nghiệp khác nhau vào doanh nghiệp đang cần định giá đòi hỏi có một sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng tới các hệ số giá đó.

Tất cả các phương pháp được sử dụng để định giá doanh nghiệp đều không thể định giá được chính xác hoàn toàn mà chỉ có thể ước lượng tương đối giá trị của doanh nghiệp. Việc định giá có thể sai số do sự không chắc chắn về kinh tế. Do đó, mỗi doanh nghiệp, tùy vào hoàn cành khác nhau, có thể lựa chọn cho mình các phương pháp định giá khác nhau nhằm phát triển công ty nhanh và bền vững hơn.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định của pháp luật về Công ty TNHH một thành viên. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.