Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Hợp đồng là quan hệ dân sự tương đối phổ biến trong đời sống hiện nay. Việc xác lập quan hệ hợp đồng giữa các bên thông thường đều nhằm hướng tới những lợi ích nhất định. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải lúc nào quá trình thực hiện hợp đồng cũng diễn ra theo đúng dự liệu. Trong phạm vi bài viết dưới đây, Luật Tuệ An xin chia sẻ tới Quý khách hàng một số nội dung pháp lý liên quan đến vấn đề Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật Dân sự năm 2015.

Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là gì?

Về cơ bản, hợp đồng được hình thành dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Theo đó, các bên sẽ xác lập, thực hiện, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự với nhau. Từ đây có thể hiểu, vi phạm hợp đồng là việc một bên trong quan hệ hợp đồng không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ hợp đồng đã giao kết. Việc vi phạm này dẫn đến bên kia chịu thiệt hại hoặc không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

Theo quy định pháp luật dân sự, bên nào gây thiệt hại thì bên đó có nghĩa vụ bồi thường. Điều này là cơ sở để đặt ra trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Vậy, có thể xác định, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng là một loại trách nhiệm dân sự nhằm bù đắp những tổn thất do hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của một bên gây ra.

Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Căn cứ bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Không phải bất cứ trường hợp nào có thiệt hại xảy ra đối với một bên trong quan hệ hợp đồng đều làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng chỉ đặt ra khi đáp ứng đầy đủ các yếu tố sau đây:

– Có hành vi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Đó có thể là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nội dung thỏa thuận trong hợp đồng. Chẳng hạn như không giao hàng đúng thời hạn quy định trong hợp đồng, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

– Có thiệt hại thực tế xảy ra. Thông thường, đây là những thiệt hại về vật chất, là những lợi ích mà các bên hướng tới khi giao kết hợp đồng.

– Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế xảy ra. Theo đó, hành vi vi phạm nghĩa vụ của một bên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại cho bên còn lại.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên đây thì sẽ phát sinh trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, trên thực tế, có những trường hợp các bên không phải bồi thường đối với thiệt hại xảy ra. Đó là khi rơi vào tình huống được miễn trách nhiệm bồi thường.

Cách tính mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Vậy đối với trách nhiệm phát sinh thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như thế nào?

Phương thức xác định mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Hiện nay, mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng được xác định theo hai phương thức sau đây:

– Trường hợp hợp đồng có quy định về bồi thường thiệt hại. Nếu trong quá trình đàm phán, soạn thảo hợp đồng, các bên đã dự liệu trước về các khoản bồi thường và mức bồi thường khi có thiệt hại xảy ra thì việc bồi thường thiệt hại sẽ được tiến hành theo thỏa thuận trong hợp đồng.

– Trường hợp hợp đồng không có quy định về bồi thường thiệt hại. Nếu hợp đồng không có điều khoản quy định về vấn đề bồi thường thiệt hại thì lúc này các bên sẽ trực tiếp thỏa thuận về mức bồi thường tương đương với thiệt hại thực tế xảy ra.

Vậy tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà các bên lựa chọn phương thức xác định cho phù hợp.

Mức bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Theo quy định của pháp luật dân sự, trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại. Tuy nhiên, nếu việc vi phạm nghĩa vụ và có thiệt hại là do một phần lỗi của bên bị vi phạm thì bên vi phạm chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình. Trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật liên quan có quy định khác thì sẽ ưu tiên áp dụng thỏa thuận hoặc quy định đó.

Tương ứng với trách nhiệm của một bên là quyền lợi của bên có quyền. Cụ thể, người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Đồng thời, cũng có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường sẽ do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.

Vậy việc xác định mức bồi thường chủ yếu sẽ căn cứ vào thỏa thuận của các bên cũng như giá trị thiệt hại phát sinh trên thực tế.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về Dân sự tại đây:

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.