Cách viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại huyện Quốc Oai mới nhất 2021

Trên địa bàn huyện Quốc Oai có rất nhiều trường hợp cá nhân vắng mặt quá lâu mà hàng xóm xung quanh cũng như gia đình, người thân bạn bè cũng không biết nơi hiện tại người đó đang ở. Việc vắng mặt trong thời gian dài như vậy có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của những người có liên quan. Ví dụ quyền thừa kế, quyền cấp dưỡng hay nghĩa vụ trả tiền, trả nợ,…

Vậy để giải quyết những quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản đó, cần tiến hành thủ tục yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú tại huyện Quốc Oai. Căn cứ vào quy định của pháp luật mới nhất, Luật Tuệ An xin cung cấp cho bạn đọc Cách viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại huyện Quốc Oai mới nhất 2021

Tổng đài tư vấn luật 24/7– “VỮNG NIỀM TIN- TRỌN CHỮ TÍN” 1900 4580

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
  • Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP

Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai – Thành phố Hà Nội

Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai có địa chỉ tại Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Tổng đài tư vấn luật 24/7– “VỮNG NIỀM TIN- TRỌN CHỮ TÍN” 1900 4580

Căn cứ yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 381 BLTTDS 2015: “Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú khi người đó biệt tích 06 tháng liền trở lên, đồng thời có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt đó theo quy định của Bộ luật dân sự.”

Theo đó, khi một người biệt tích 06 tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú.

Mẫu đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại huyện Quốc Oai mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú)

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận ……………………………(1)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(2) …………………………………………………………………….

Địa chỉ:(3) ………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (nếu có): ……………….…..; Fax (nếu có):…………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(4) …………………………………………….. việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(5) …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:(6)

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(7)  

……………………………………………………………………………………………………………………………

– Các thông tin khác (nếu có):(7)…………………………………………………………………………………

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(9)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………, ngày…. tháng…. năm……. (10)

NGƯỜI YÊU CẦU(11)

Tổng đài tư vấn luật 24/7– “VỮNG NIỀM TIN- TRỌN CHỮ TÍN” 1900 4580

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại huyện Quốc Oai mới nhất 2021

(1)(4) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự;

Theo quy định Tòa án cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú sẽ có thẩm quyền giải quyết yêu cầu và quản lý tài sản của người đó. Do đó nếu nơi cư trú cuối cùng của người bị yêu cầu thông báo tìm kiếm vắng mặt thuộc địa bàn huyện huyện Quốc Oai thì mục này, các bạn điền Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

(2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

Nếu là người đại diện theo pháp luật thì sau họ tên ghi “- là người đại diện theo pháp luật của người có quyền yêu cầu” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu; nếu là người đại diện theo ủy quyền thì ghi “- là người đại diện theo ủy quyền của người có quyền yêu cầu theo văn bản ủy quyền được xác lập ngày ………” và ghi rõ họ tên của người có quyền yêu cầu. Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,… và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu

Ví dụ: xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu

Ví dụ: trụ sở tại Xóm 3, Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

(5) Ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết. Cụ thể ở đây là yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm Ông/Bà…vắng mặt tại nơi cư trú; Yêu cầu tòa án cử người quản lý tài sản của ông/bà…trong thời gian ông/bà vắng mặt tại nơi cư trú,…

(6) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú.

(7) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

(8) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(9) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

Ví dụ:

1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C;….).

(10) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

Ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021; Phú Xuyên, ngày 18 tháng 02 năm 2021.

(11) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó; nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp người yêu cầu là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An . Nếu còn vướng mắc chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay; Luật sư tư vấn dân sự ; – Luật Tuệ An uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề dân sự dưới đây:

LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.