đất đai

Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương khác nhau thì giải quyết như thế nào?
0 (0)

Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại nhiều địa phương khác nhau thì giải quyết như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-e559d98331c65'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='20613' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Tôi hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Vĩnh Phúc. Cụ nhà tôi mất không để lại di chúc và có di sản là hai mảnh đất: một mảnh đất 500 m2 tại huyện Tam Dương, một mảnh 300 m2 tại huyện Tam Đảo…

Read more

Thủ tục đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện ra sao?
0 (0)

Thủ tục đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện ra sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-ce6835ae15993'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='20051' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, tiền sử dụng đất là một loai nghĩa vụ tài chính mà người dân cần thực hiện đối với nhà nước trong môt số trường hợp nhất định. Tuy nhiên trên thực tế, đây được coi là một loại nghĩa vụ tài chính vươt quá khả năng của nhiều người dân trong xã hội. Bởi lẽ đó, Nhà…

Read more

Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất
0 (0)

Thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-5e37a1958a6ce'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18516' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xin chào luật sư, tôi có chuyện muốn hỏi luật sư như sau. Tôi có một thửa đất 500 m2 và đã xây hai dãy phòng trọ trên đó, nhằm phục vụ mục đích cho thuê lấy tiền hàng tháng. Hiện nay do có nhu cầu về vốn làm ăn nên tôi muốn thế chấp hai dãy phòng trọ kia…

Read more

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai
0 (0)

Thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9658e51d5523e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16219' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Xã hội ngày càng phát triển. Nhu cầu mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ngày càng gia tăng. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được những quyền của mình xoay quanh vấn đề mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Một trong số đó là quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà…

Read more

Tặng cho quyền sử dụng đất thì có cần phải đăng ký biến động hay không?
0 (0)

Tặng cho quyền sử dụng đất thì có cần phải đăng ký biến động hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-594e3e5686301'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='17242' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tình huống: Chào luật sư, hiện nay gia đình tôi được một người bác tặng cho một mảnh đất vườn. Tôi và bác tôi đã kí hợp đồng với nhau xong xuôi. Nhưng tôi lại nghe bạn tôi nói là tặng cho này cũng cần đăng ký biến động mới hoàn tất. Luật sư cho tôi hỏi, liệu tặng cho…

Read more

Ngân hàng có được nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của người dân hay không?
0 (0)

Ngân hàng có được nhận tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của người dân hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c13c6e9b9558e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16426' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, hoạt động tín dụng cho vay vốn có tài sản bảo đảm phát triển. Các biện pháp bảo đảm đóng vai trò dự phòng và ngăn ngừa việc không thực hiện, hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ. Với ý nghĩa đó, tài sản bảo đảm, trong đó có tài sản thế chấp có thể xử lý để thay…

Read more

Thủ tục đăng ký thế chấp đối với tài sản là quyền sử dụng đất hiện nay như thế nào?
0 (0)

Thủ tục đăng ký thế chấp đối với tài sản là quyền sử dụng đất hiện nay như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-890516e35ef5e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16228' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tình huống: Xin chào luật sư, hiện nay gia đình tôi có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên có vay một khoản tiền khoảng 600 triêu và thế chấp vơi bên cho vay quyền sử dụng đất của phần đất ở có diện tích 250m2 ở Huyện Thanh Trì, TP Hà nội của gia đình tôi. Luật sư cho…

Read more

Quyền sử dụng đất dùng vào việc thờ cúng có được phân chia hay không?
0 (0)

Quyền sử dụng đất dùng vào việc thờ cúng có được phân chia hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0595361595e43'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='16034' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào luật sư, tôi có 1 việc muốn nhờ tới sự trợ giúp của Luật sư. Bố tôi có 6 người con, hiện nay 6 người con đã có đầy đủ gia đình và không ai ở chung với ông bà. Bây giờ bố tôi muốn lập di chúc định đoạt về một trong số những mảnh đất ông đang…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.