Hỏi đáp Pháp Luật

Mẫu tờ khai trích lục kết hôn tại Việt Nam mới nhất năm 2022
0 (0)

Mẫu tờ khai trích lục kết hôn tại Việt Nam mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-112e226f6b8ed'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38528' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Để việc kết hôn với người nước của công dân Việt Nam được hợp pháp tại Việt Nam thì bạn đọc có thể tiến hành thủ tục trích lục kết hôn. Khi cần thực hiện thủ tục ghi chú kết hôn, nhiều người gặp vướng mắc bởi không biết cần dùng mẫu giấy ghi chú kết hôn nào, hoặc không…

Read more

Điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán và điều kiện thành lập
0 (0)

Điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán và điều kiện thành lập<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-be2dfdf6852d6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='34938' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Kinh doanh dịch vụ kế toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo danh mục Luật đầu tư 2020. Theo đó, có loại hình kinh doanh dịch vụ kế toán là kinh doanh dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Kinh doanh dịch vụ…

Read more

Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất
0 (0)

Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật mới nhất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f9736b67df022'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='35683' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Việc phân chia di sản thừa kế là một vấn đề dễ gây “mâu thuẫn” giữa những người thừa kế, giữa các thành viên trong gia đình của người chết. Việc nắm được thủ tục phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật sẽ giúp giảm thiểu các “mâu thuẫn” này. Trong phạm vi bài viết…

Read more

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn điều lệ ?
0 (0)

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn điều lệ ?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d6f210b9fb260'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='28988' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Theo quy định của pháp luật Việt Nam khi thành lập, doanh nghiệp cần đăng ký số vốn điều lệ nhất định. Vốn điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp là tổng số vốn góp do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ…

Read more

Những điều cần chú ý khi giải thể hộ kinh doanh mới nhất 2021
0 (0)

Những điều cần chú ý khi giải thể hộ kinh doanh mới nhất 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f614294b271d6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='29982' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, nhiều hộ kinh doanh lâm vào tình trạng không thể tiếp tục hoạt động. Khi không thể tìm ra được biện pháp giải quyết khó khăn, hộ kinh doanh buộc phải chấm…

Read more

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế hộ kinh doanh như thế nào ?
0 (0)

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế hộ kinh doanh như thế nào ?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-61adb8df32962'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30111' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Các hộ kinh doanh khi dừng công việc hoạt động kinh doanh việc đầu tiên các hộ kinh doanh phải làm là chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Vậy đóng mã số thuế hộ kinh doanh cần làm những gì, thủ tục và hồ sơ như thế nào. Vậy, hãy cùng Luật Tuệ An tìm hiểu về Hồ sơ chấm dứt…

Read more

Trình tự thủ tục ly hôn với người Việt Nam ở Trung Quốc
0 (0)

Trình tự thủ tục ly hôn với người Việt Nam ở Trung Quốc<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-26a622819b6fd'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='30938' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ly hôn là thủ tục pháp lý cần thiết khi hai vợ chồng nhận thấy mục đích hôn nhân không đạt được và cả hai đã thống nhất đi đến ly hôn. Đặc biệt đối với thủ tục ly hôn với người Việt Nam ở Trung Quốc thì lại mang tính chất phức tạp và mất thời gian hơn các…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.