Hỏi đáp Pháp Luật

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021
0 (0)

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-641c512662e42'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22355' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thì người lao động tiến hành làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thế nhưng, không ít người lao động vì không nắm rõ cách tính mà bị mất đi rất nhiều quyền lợi. Vậy cách tính bảo hiểm…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Ứng Hòa
5 (1)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Ứng Hòa<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-22e156194c8a6'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21437' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm nay, tôi và vài người bạn muốn vốn có chí làm ăn, muốn lập công ty để sản xuất. Chúng tôi định chọn mô hình Công ty TNHH hai thành viên. Tuy nhiên, được biết Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có hiệu lực từ đầu năm nay 2021. Trong đó, quy định về thành…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Thanh Oai
0 (0)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Thanh Oai<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d55618154c226'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21432' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm vừa qua, công ty chúng tôi làm ăn thuận lợi, đem lại khoản doanh thu lớn và làm hài lòng các cổ đông. Điều đó giúp chúng tôi có thêm động lực để mở rộng kinh doanh theo một hướng đi mới. Hiện nay, chúng tôi đang có ý định thành lập một doanh…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Thạch Thất
0 (0)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Thạch Thất<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1221c32634456'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21430' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có nhiều thay đổi trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Trong đó, các thủ tục liên quan đến việc thành lập công ty TNHH hai thành viên có một số thay đổi nhỏ, nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Phúc Thọ
0 (0)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Phúc Thọ<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-224c351126c56'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21423' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm nay, tôi và vài người bạn muốn vốn có chí làm ăn, muốn lập công ty để sản xuất. Chúng tôi định chọn mô hình Công ty TNHH hai thành viên. Tuy nhiên, được biết Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có hiệu lực từ đầu năm nay 2021. Trong đó, quy định về thành…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Phú Xuyên
5 (1)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Phú Xuyên<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2162542c66909'
             data-rating='5'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21421' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>5 (1)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Tôi và vài người bạn muốn mở công ty làm ăn trong dịch vụ sản xuất đồ gỗ. Theo tìm hiểu, ngành nghề này không cần quá nhiều vốn. Do đó, tôi và bạn bè thấy mô hình công ty TNHH hai thành viên trở lên là phù hợp với định hướng kinh doanh của…

Read more

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Mỹ Đức
0 (0)

Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên tại huyện Mỹ Đức<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-646249a52cd21'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21419' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Câu hỏi: Chào Luật sư! Năm nay, tôi và vài người bạn muốn vốn có chí làm ăn, muốn lập công ty để sản xuất. Chúng tôi định chọn mô hình Công ty TNHH hai thành viên. Tuy nhiên, được biết Luật Doanh nghiệp 2020 vừa có hiệu lực từ đầu năm nay 2021. Trong đó, quy định về thành…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.