Pháp luật Dân sự

Quy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự
0 (0)

Quy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ luật Tố tụng dân sự<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-93825926f81b1'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39951' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình tố tụng có những trường hợp đặc biệt cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Vậy cụ thể biện pháp này là gì? Được quy định ra sao. Bài viết hôm nay, Luật Tuệ An xin thông tin đến bạn đọc bài viết Quy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Bộ…

Read more

Phân biệt Hợp đồng gia công và Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai
0 (0)

Phân biệt Hợp đồng gia công và Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-65ff2989a83f2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39955' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hợp đồng gia công là gì? Hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai là gì? Hai loại hợp đồng này sử dụng để làm gì và chúng có khác nhau hay không? Để trả lời những vấn đề trên, thông qua bài viết hôm nay, Luật Tuệ An xin thông tin đến bạn đọc bài viết…

Read more

Phân biệt Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản
0 (0)

Phân biệt Hợp đồng thuê tài sản và Hợp đồng mượn tài sản<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-53892f6a83a49'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39974' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, nhiều loại hợp đồng cũng từ đó mà xuất hiện. Trong đó có hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng mượn tài sản. Đây là hai loại hợp đồng dễ bị nhầm lẫn. Để giúp bạn đọc phân biệt rõ hai…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.