Pháp luật Dân sự

Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên tại Ủy ban nhân dân cấp huyện mới nhất năm 2020

Thủ tục đăng ký giám hộ đương nhiên tại Ủy ban nhân dân cấp huyện mới nhất năm 2020

Theo quy định pháp luật hiện nay; tùy vào từng đối tượng mà việc đăng ký giám hộ đương nhiên sẽ được thực hiện ở UBND xã hoặc UBND huyện. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra là trường hợp nào thì đăng ký tại UBND cấp huyện? Thủ tục đăng ký ra sao? Trong phạm vi bài viết…

Read more

Thủ tục đăng ký giám hộ cử tại Ủy ban nhân dân huyện mới nhất năm 2020

Thủ tục đăng ký giám hộ cử tại Ủy ban nhân dân huyện mới nhất năm 2020

Chế định giám hộ điều chỉnh các quan hệ với mục đích nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hay có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi,…. Theo quy định pháp luật hiện nay; có các hình thức giám hộ, đó là giám hộ…

Read more

Quản lý tài sản của người được giám hộ như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

Quản lý tài sản của người được giám hộ như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

Người giám hộ được thực hiện rất nhiều quyền cũng như phải chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ nhất định đối với người được giám hộ. Bộ luật Dân sự ghi nhận việc người giám hộ có nghĩa vụ quản lý tài sản của người được giám hộ. Vậy quản lý tài sản của người được giám hộ như…

Read more

Thủ tục xác định lại dân tộc tại UBND cấp huyện theo quy định mới nhất

Thủ tục xác định lại dân tộc tại UBND cấp huyện theo quy định mới nhất

Dân tộc là một trong những đặc điểm nhân thân cơ bản của mỗi cá nhân, có tính bền vững; chỉ có thể được thay đổi trong những trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật. Xác định lại dân tộc là quyền nhân thân của cá nhân được pháp luật bảo vệ. Vậy thủ tục xác định…

Read more

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành

Giấy chứng nhận kết hôn là một loại giấy tờ hộ tịch nhân thân quan trọng; xác nhận một người nằm trong trình trạng hôn nhân. Tuy nhiên, trên thực tế vì những nguyên nhân khác nhau, nhiều người đã đánh mất giấy chứng nhận kết hôn gây khó khăn cho những hoạt động này. Với những trường hợp sổ…

Read more