Pháp luật Hành chính

Thời hiệu xử phạt đối với hành vi xây dựng công trình sai với Giấy phép xây dựng được quy định ra sao?

Thời hiệu xử phạt đối với hành vi xây dựng công trình sai với Giấy phép xây dựng được quy định ra sao?

Ngày nay, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về đất đai; nhà ở của người dân lại càng tăng cao. Trong bối cảnh đó, các chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách giải quyết nhu cầu về nhà ở, các công trình xây dựng luôn là vấn đề được Nhà nước ta đặc…

Read more

Trình tự, thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng hiện nay được quy định ra sao?

Trình tự, thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng hiện nay được quy định ra sao?

Ngày nay, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về đất đai; nhà ở của người dân lại càng tăng cao. Trong bối cảnh đó, các chính sách xã hội, đặc biệt là chính sách giải quyết nhu cầu về nhà ở, các công trình xây dựng luôn là vấn đề được Nhà nước ta đặc…

Read more

Trình tự, thủ tục chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Trình tự, thủ tục chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề là một trong những quyền quan trọng đối với chủ sở hữu bất động sản. Tuy nhiên tùy vào nhu cầu đời sống của chủ sở hữu mà trên thực tế, có những trường hợp quyền đối với bất động sản liền kề không còn cần thiết nữa. Vậy trình tự, thủ…

Read more

Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ thể khác bị xử phạt như thế nào?

Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ thể khác bị xử phạt như thế nào?

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more