Pháp luật Hành chính

Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ thể khác bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ thể khác bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2b6826bb7541d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='14288' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay, khi kinh tế xã hội phát triển nhu cầu của con người về tư liệu sản xuất, phục vụ đời sống; sản xuất cũng ngày càng tăng cao. Trong đó “đất đai” là một tư liệu quan trọng không thể thiếu. Để đưa loại tư liệu này vào đời sống sản xuất; kinh doanh,…của mình, thông thường người…

Read more

THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI HUYỆN MỸ ĐỨC – TP. HÀ NỘI
0 (0)

THỦ TỤC SANG TÊN “SỔ ĐỎ” TẠI HUYỆN MỸ ĐỨC – TP. HÀ NỘI<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-67d124c6bd62f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='12009' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, dân số tăng cao dẫn đến nhu cầu về nhà đất của người dân ở huyện Mỹ Đức trở lên vô cùng cấp thiết. Cũng từ đó, các giao dịch về chuyển quyền sử dụng đất như chuyển nhượng; tặng cho, chuyển đổi quyền sử dụng đất,…cũng tăng lên một cách…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.