Pháp luật hình sự

Cố ý hủy hoại tài sản của người khác bị xử lý thế nào?
0 (0)

Cố ý hủy hoại tài sản của người khác bị xử lý thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6f55174c3a24d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39183' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Các quyền về chiếm hữu sử dụng và định đoạt tài sản luôn được nhà nước tôn trọng và bảo vệ. Hành vi gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu là những hành vi xâm phạm đến các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của chủ sở hữu. Trong…

Read more

Phân biệt Giết người và Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
0 (0)

Phân biệt Giết người và Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2da716254324f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39391' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng là một hậu quả dẫn đến chết người nhưng hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người và hành vi giết người lại cấu thành hai tội phạm khác nhau. Vậy tại sao lại có sự khác nhau như vậy? Lý giải cho vấn đề trên Luật Tuệ An xin gửi đến bạn đọc bài viết…

Read more

Phân biệt Phòng vệ chính đáng và Tình thế cấp thiết
0 (0)

Phân biệt Phòng vệ chính đáng và Tình thế cấp thiết<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6a8a64c4145f2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39444' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thông thường người nào gây ra thiệt hại cho người khác khi có đủ điều kiện cấu thành tội phạm đều phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên trong những trường hợp nhất định khi hành vi đó có các căn cứ hợp pháp cho phép thực hiện hành vi gây thiệt hại đó thì không bị truy cứu…

Read more

Quan hệ với người dưới 16 tuổi bị xử phạt như thế nào?
0 (0)

Quan hệ với người dưới 16 tuổi bị xử phạt như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-152e2624fa645'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39948' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Các tội phạm về tình dục luôn được pháp luật Hình sự chú trọng. Đặc biệt là đối với nhóm nạn nhân thuộc đối tượng người dưới 16 tuổi. Đây là nhóm đối tượng được pháp luật ưu tiên giáo dục, chăm sóc và bảo vệ. Vậy quan hệ với người dưới 16 tuổi có phạm tội về tình dục…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.