Pháp luật hình sự

Xây nhà trái phép chờ nhận đền bù ở Quảng Nam
0 (0)

Xây nhà trái phép chờ nhận đền bù ở Quảng Nam<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-21a10dd86bc56'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15399' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Luật đất đai năm 2013 quy định: không phải loại đất nào cũng được phép xây dựng các công trình trên đất mà phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất; hoặc có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, do thiếu…

Read more

Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức
0 (0)

Tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1d61bb0d5ac26'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='15239' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thời gian qua có rất nhiều người coi thường pháp luật, tự ý sửa chữa giấy tờ như hộ chiếu, thị thức hay các loại giấy tờ khác để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Vậy hành vi sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức bị truy cứu trách nhiệm…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.