Pháp luật hình sự

TNHS với việc vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

TNHS với việc vi phạm quy định về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đất nước diễn ra với tốc độ ngày càng tăng nhanh và kéo theo đó là lượng lớn diện tích đất được xây dựng để phục vụ cho quá trình này. Để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân cũng như tổ chức…

Read more