Pháp luật về BHXH

Quy định về mức tiền trượt giá bảo hiểm xã hội qua các năm
0 (0)

Quy định về mức tiền trượt giá bảo hiểm xã hội qua các năm<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a31ebe46d4196'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26191' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Mức tiền trượt giá bảo hiểm xã hội là tên gọi khác của mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng bảo hiểm xã hội, được hiểu đơn giản là hệ số giúp tạo ra sự cân bằng về giá trị tiền tệ ở thời điểm hiện tại so với thời điểm trước. Hệ số trượt giá của…

Read more

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH
0 (0)

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9236ad61e19f4'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26178' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng (sau đây gọi chung là người hưởng hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng) nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng không thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh, nay có yêu cầu điều…

Read more

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTG
0 (0)

Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTG<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6e214d2379516'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26170' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Mẫu tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo quyết định số 52/2013/QĐ-TTG về việc quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu ngày 30 tháng 08 năm 2013. Qua bài viết dưới đây Luật Tuệ An cung cấp cho bạn đọc nội…

Read more

Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng Mẫu số 01- QĐ613
0 (0)

Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng Mẫu số 01- QĐ613<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c6e1296934b1d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26163' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trợ cấp hàng tháng là một trong những chính sách an sinh xã hội tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Để nhận được khoản tiền này, người tham gia phải có đơn đề nghị hưởng trợ cấp. Với bài viết dưới đây Luật Tuệ An sẽ hướng dẫn cho bạn đọc về: Đơn đề nghị giải…

Read more

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần
0 (0)

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền nhận bảo hiểm xã hội 1 lần<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d936e6432b196'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25752' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Như chúng ta đã biết, bảo hiểm xã hội 1 lần là quyền lợi của người lao động được hưởng sau khi nghỉ việc và đáp ứng được điều kiện. Tuy nhiên, nhiều người lao động vì những lý do nhất định mà không thể tự mình thực hiện các thủ tục để hưởng bảo hiểm xã hội một lần.…

Read more

Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2021 gồm những gì?
0 (0)

Hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2021 gồm những gì?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f466391766ed3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25710' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhiều người lao động sau khi nghỉ việc thì đa phần đều có nguyện vọng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tuy nhiên nhiều người lao động vẫn chưa nắm được hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần gồm những giấy tờ gì? Vì không nắm được nên nhiều người lao động phải tốn nhiều thời gian…

Read more

Cách tính bảo hiểm xã hội đơn giản nhất năm 2021
0 (0)

Cách tính bảo hiểm xã hội đơn giản nhất năm 2021<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-44e9166a3d538'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='25709' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Như chúng ta đã biết, chế độ bảo hiểm xã hội một lần đa phần người lao động đều biết đến, họ tìm hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có thêm khoản tiền trang trải cuộc sống. Nhưng không phải người lao động nào cũng biết được cách tính tiền bảo hiểm xã hội 1 lần của mình…

Read more

Đóng bảo hiểm xã hội được 19 năm 6 tháng có được hưởng 1 lần không?
0 (0)

Đóng bảo hiểm xã hội được 19 năm 6 tháng có được hưởng 1 lần không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-16619aed2d443'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='23573' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động đóng hiểm xã hội được 19 năm 6 tháng có được hưởng 1 lần không? là thắc mắc của phần đông người lao động có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần khi đã chấm dứt đóng bảo hiểm xã hội. Qua bài viết dưới đây Luật Tuệ An sẽ giới thiệu đến bạn đọc…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.