Pháp luật về BHXH

Nghỉ việc có được hưởng chế độ ốm đau không? năm 2022
0 (0)

Nghỉ việc có được hưởng chế độ ốm đau không? năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-9a83c8c076490'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='49172'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chế độ ốm đau là một trong những chế độ quan trọng của bảo hiểm xã hội dành cho người lao động nhằm hỗ trợ kinh tế cho người lao động khi ốm đau hay tai nạn lao động. Gần đây có nhiều thắc mắc về nội dung Nghỉ việc có được hưởng chế độ ốm đau không? năm 2022 vậy…

Read more

Hướng dẫn kê khai chế độ ốm đau qua mạng mới nhất năm 2022
0 (0)

Hướng dẫn kê khai chế độ ốm đau qua mạng mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-07e304889a693'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='45118'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hồ sơ 630a là hồ sơ kê khai chế độ ốm đau cho người lao động tại doanh nghiệp. Chế độ ốm đau bao gồm: Bản thân ốm thông thường; Bản thân ốm dài ngày; Con ốm. Qua bài viết dưới đây thì Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc thắc mắc về Hướng dẫn kê khai chế độ ốm…

Read more

Cách tính chế độ ốm đau dài ngày đơn giản nhất năm 2022
0 (0)

Cách tính chế độ ốm đau dài ngày đơn giản nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-50a858e697c03'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='43093'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Người lao động khi mắc bệnh cần nghỉ để tiến hành điều trị thường thắc mắc không biết nghỉ dài như thế có được hưởng quyền lợi gì của bảo hiểm xã hội hay không?Qua bài viết dưới đây thì Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc thắc mắc về Cách tính chế độ ốm đau dài ngày đơn giản nhất…

Read more

Quy định về chế độ nghỉ ốm đau của giáo viên mới nhất năm 2022
0 (0)

Quy định về chế độ nghỉ ốm đau của giáo viên mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0868fc09873ea'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='43084'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chế độ bảo hiểm xã hội hỗ trợ đời sống của người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Đôi với từng đối tượng sẽ có chính sách và quy định hỗ trợ khác nhau đặc biệt là chế độ ốm đau. Chế độ ốm đau chia ra rất nhiều trường hợp và mỗi trường hợp như vậy…

Read more

Thời gian hưởng chế độ ốm đau có tính ngày lễ không?
0 (0)

Thời gian hưởng chế độ ốm đau có tính ngày lễ không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-80893a1064e7c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='43077'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội là quyền lợi của người lao động nếu họ đáp ứng đủ điều kiện quy định. Tuy nhiên, việc xác định ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau không phải ai cũng nắm rõ. Qua bài viết dưới đây thì Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc thắc mắc về Thời gian hưởng chế độ…

Read more

Quy định về chế độ ốm đau ngắn ngày mới nhất năm 2022
0 (0)

Quy định về chế độ ốm đau ngắn ngày mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-73082ad986f3c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='43072'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Năm 2020 được đánh giá là năm có nhiều thay đổi của các chính sách bảo hiểm. Vậy liệu trong số đó có điều kiện và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động hay không? Qua bài viết dưới đây thì Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc thắc mắc về Quy định về chế độ ốm đau…

Read more

Mẫu công văn giải trình làm chế độ ốm đau muộn mới nhất năm 2022
0 (0)

Mẫu công văn giải trình làm chế độ ốm đau muộn mới nhất năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-318a802295b76'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='43057'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Mẫu công văn giải trình làm chế độ thai sản muộn là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc giải trình làm chế độ thai sản muộn. Mẫu nêu rõ nội dung của bản công văn, nội dung giải trình, người giải trình…Qua bài viết dưới đây thì Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc…

Read more

Mẫu 01B-HSB đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe
0 (0)

Mẫu 01B-HSB đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-88a6868e93730'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='43052'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe – Mẫu số C70a-HD Hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội ban hành theo quy định của mới nhất áp dụng từ 1/5/2019 theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.  Qua bài viết dưới đây thì Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc…

Read more

Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định 2022
0 (0)

Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo quy định 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-0547983a18698'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='42741'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, khi người lao động ốm đau phải nghỉ việc nếu đủ điều kiện quy định sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau. Tuy nhiên, không phải quy định về chế độ hưởng của NLĐ nào cũng giống nhau. Qua bài viết dưới đây thì Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc thắc mắc về…

Read more

Thời gian giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động
0 (0)

Thời gian giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-8962366b07a08'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='42732'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Thời gian giải quyết chế độ ốm đau kéo dài trong bao lâu, thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau được quy định như thế nào là những câu hỏi đang nhận được nhiều sự quan tâm từ người lao động. Cụ thể quy định này thế nào? Qua bài viết dưới đây thì Luật Tuệ An sẽ giải đáp cho bạn đọc…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.