Pháp luật về doanh nghiệp

Thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì ?
0 (0)

Thỏa thuận trọng tài trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là gì ?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-fc131028660c8'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39558' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong mua bán hàng hóa tranh chấp xảy ra là điều đương nhiên. Khi có tranh chấp các bên luôn được lựa chọn các cách thức giải quyết tranh chấp thuận lợi nhất cho cả hai. Trong đó có phương thức giải quyết tranh chấp bằng trong tài. Tuy nhiên trọng tài thương mại không có thẩm quyền đương nhiên…

Read more

Quy định về hòa giải trong tranh chấp thương mại
0 (0)

Quy định về hòa giải trong tranh chấp thương mại<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-31c6065801a23'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39560' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong hoạt động thương mại, tranh chấp là một hiện tượng phổ biến và thường xuyên diễn ra. Vậy nên các biện pháp giải quyết tranh chấp cũng được pháp luật khá chú trọng. Trong các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại, thủ tục hòa giải được đánh giá là phương pháp tối ưu. Vậy quy định về…

Read more

Hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại
0 (0)

Hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-01613db6bc248'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38868' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hoạt động thương mại luôn xuất hiện những tranh chấp, xung đột hay là những bất đồng. Bởi vậy, yêu cầu cần có những phương thức giải quyết vừa mang tính nhanh chóng, vừa đảm bảo được bí mật kinh doanh. Thực tế có những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại như: thỏa thuận, trọng tài, Tòa án……

Read more

Tranh chấp thương mại là gì? Phân loại tranh chấp thương mại
0 (0)

Tranh chấp thương mại là gì? Phân loại tranh chấp thương mại<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-71c3871bd2016'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38866' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong hoạt động thương mại không thể tránh khỏi hiện tượng mâu thuẫn xảy ra. Xong đề phòng những hậu quả mà tranh chấp gây ra cho các chủ thể tham gia nói riêng và cho nền kinh tế thị trường nói chung. Mà pháp luật nước ta đã sớm có những quan tâm nhất định, những phương thức giải…

Read more

Trọng tài thương mại là gì? Thẩm quyền của trọng tài thương mại
0 (0)

Trọng tài thương mại là gì? Thẩm quyền của trọng tài thương mại<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-61281135670c2'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='38871' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Sự phát triển của quan hệ kinh tế kéo theo các tranh chấp kinh tế ngày càng tăng. Để giải quyết tranh chấp, pháp luật cho phép các chủ thể có quyền lựa chọn một phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bên cạnh thiết chế giải quyết mang…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.