Pháp luật về Hôn nhân & Gia đình

Xử phạt hành vi ngoại tình vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng?
0 (0)

Xử phạt hành vi ngoại tình vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-1174b6b416c88'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='22650' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Một trong những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân chính là tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. Đồng thời theo quy định của pháp luật thì trong thời kì hôn nhân nam, nữ không được kết hôn, chung sống như vợ chồng với người khác. Vậy hành vi ngoại tình khi…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.