Pháp luật về Lao Động

Sử dụng người lao động cao tuổi làm thêm giờ có vi phạm pháp luật
0 (0)

Sử dụng người lao động cao tuổi làm thêm giờ có vi phạm pháp luật<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f7b096c4f2fcc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39159' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Tăng ca là hoạt động bình thường của người sử dụng lao động nhằm đẩy nhanh tiến trình và thời gian tạo ra sản phẩm cho công ty. Việc người lao động tiến hành tăng ca theo chỉ định của công ty góp phần nào nâng cao lượng sản phẩm làm ra và còn cải thiện mức lương của người…

Read more

Làm hư hỏng tài sản công ty người lao động phải bồi thường thế nào?
0 (0)

Làm hư hỏng tài sản công ty người lao động phải bồi thường thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-649fbcf647c02'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39153' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong quá trình làm việc tại công ty thì người lao động có trách nhiệm phải bảo quản tài sản và cơ sở vật chất của công ty. Tuy nhiên, trường hợp người lao động làm hư hỏng tài sản công ty thì phải làm như thế nào? trường hợp này người lao động có phải bồi thường như thế…

Read more

Người lao động cần làm gì khi bị đuổi việc vô lý năm 2022
0 (0)

Người lao động cần làm gì khi bị đuổi việc vô lý năm 2022<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-4fcca269b47a0'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39148' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Trong thời gian làm việc tại một công ty hay một doanh nghiệp bất kỳ thì người lao động luôn luôn là thành phần yếu thế hơn. Luôn đứng trước nguy cơ bị sa thải bất cứ lúc nào, nhiều trường hợp người lao động bị chủ doanh nghiệp sai thải với lý do vô lý và bị ảnh hưởng…

Read more

Nói xấu sếp có bị đuổi việc không quy định mới nhất Luật Tuệ An
0 (0)

Nói xấu sếp có bị đuổi việc không quy định mới nhất Luật Tuệ An<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-72e0c46fc9cfb'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39143' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Môi trường công sở là môi trường khá là phức tạp, tại đó hội tụ những nhân tài về các lĩnh vực làm việc khác nhau như về kế toán, maketing, nhân sự… tuy nhiên tại môi trường công sợ vẫn tồn tại một số bất cập như việc nói xấu, xoi mói người cùng công ty đặc biệt là…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.