Pháp luật về Lao Động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động
0 (0)

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-511ea3846a997'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='31393' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Giao kết hợp đồng lao động cũng giống như giao dịch dân sự, về cơ bản phụ thuộc vào ý chí của các bên. Do đó, các bên hoàn toàn có quyền tuân thủ hoặc phá vỡ các giao kết. Pháp luật thừa nhận điều này thông qua việc ghi nhận quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người…

Read more

Có phải thông báo có việc làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
0 (0)

Có phải thông báo có việc làm khi đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-190690d11e8a3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='26145' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ giúp người lao động chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính trong giai đoạn chưa tìm được việc làm. Tuy nhiên, việc thực hiện đúng thủ tục về chế độ này gây ra nhiều sự lúng túng cho người lao động. Có câu hỏi đặt ra, trong quá trình đang hưởng…

Read more

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 2)
0 (0)

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 2)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-896ab0103c91e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11698' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bài trước chúng tôi đã có bài phân tích một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; bao gồm: cách thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; những quyền lợi của người khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… Bài này chúng tôi tiếp tục tìm hiểu những quy định của…

Read more

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 1)
0 (0)

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 1)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-6311be08a59f6'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11552' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhiều người lao động muốn tham gia bảo hiểm xã hội để “gửi gắm” một khoản tiền khi về già thay vì gửi ngân hàng. Tuy nhiên họ lại không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; vậy liệu họ có tham gia bảo hiểm xã hội được không? Câu trả lời là “có”; bởi bảo…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.