Pháp luật về Lao Động

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 2)
0 (0)

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 2)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-a1d9567463fcc'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11698' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bài trước chúng tôi đã có bài phân tích một số quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện; bao gồm: cách thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; những quyền lợi của người khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện… Bài này chúng tôi tiếp tục tìm hiểu những quy định của…

Read more

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 1)
0 (0)

Quy định về chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện (phần 1)<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f54667ac1ea1a'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11552' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhiều người lao động muốn tham gia bảo hiểm xã hội để “gửi gắm” một khoản tiền khi về già thay vì gửi ngân hàng. Tuy nhiên họ lại không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; vậy liệu họ có tham gia bảo hiểm xã hội được không? Câu trả lời là “có”; bởi bảo…

Read more

Người lao động nghỉ ốm đau có được hưởng lương không?
0 (0)

Người lao động nghỉ ốm đau có được hưởng lương không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-c50ba4f17666c'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='11057' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

“Tôi bị sốt xuất huyết phải điều trị hơn 01 tháng tại bệnh viện. Không biết trong một tháng tôi điều trị tại bệnh viện có được hưởng lương không? Nếu được hưởng thì có được hưởng hết số lương không hay chỉ được hưởng mấy phần trăm lương vậy? Bên cạnh đó trong thời gian nghỉ ốm đau tôi…

Read more

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.