Pháp luật về nhà ở

Bảo lãnh trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được hiểu như thế nào?
0 (0)

Bảo lãnh trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được hiểu như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-7e6dbf3843e56'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='21041'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Trong những năm gần đây, người dân thường hay được nghe tới những thuật ngữ về “nhà ở hình thành trong tương lai”. Trên thực tế, đây là loại hình nhà ở đang trong quá…

Read more

Có bắt buộc phải thành lập ban quản trị nhà chung cư hay không?
0 (0)

Có bắt buộc phải thành lập ban quản trị nhà chung cư hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f896f6672d23e'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18125'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dân số Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Theo đó, nhu cầu về nhà ở của người dân cũng ngày một tăng cao. Ngày nay, để vừa có thể đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho người dân, vừa có quỹ đất để…

Read more

Bố trí tái định cư đối với người có nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ được quy định ra sao?
0 (0)

Bố trí tái định cư đối với người có nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ được quy định ra sao?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-f8d673687e86f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18020'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Ngày nay, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Trên cơ sở đó, nhà nước ta đặt ra những chính sách nhất định về vấn đề phát triển nhà ở. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân, cũng như sự quản lý xã hội…

Read more

Hộ gia đình nghèo thì có được mua nhà ở xã hội hay không?
0 (0)

Hộ gia đình nghèo thì có được mua nhà ở xã hội hay không?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-3de8666eb77f3'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18128'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Chào Luật sư, tôi có một số câu hỏi mong Luật sư giải đáp. Tôi hiện tại đang sinh sống lại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Gia đình tôi có ba người, và hiện tại đang thuộc diện hộ nghèo theo quy định tại địa phương. Những năm gần đây, cạnh khu vực nhà tôi có dự án…

Read more

Các ngành nghề, hàng hóa nào bị cấm kinh doanh tại khu vực nhà chung cư hiện nay
0 (0)

Các ngành nghề, hàng hóa nào bị cấm kinh doanh tại khu vực nhà chung cư hiện nay<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-87e8d66d6203f'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='18226'
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dân số Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Theo đó, nhu cầu về nhà ở của người dân cũng ngày một tăng cao. Ngày nay, để vừa có thể đáp ứng được nhu cầu về chỗ ở cho người dân, vừa có quỹ đất để…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.