Tin tức pháp luật

Cách tính lương bình quân Bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào?
0 (0)

Cách tính lương bình quân Bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-67bd04668f922'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39816' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Bảo hiểm xã hội là chế độ hỗ trợ người lao động trong quá trình lao động ở doanh nghiệp. Tính tiền lương bảo hiểm xã hội 1 lần chính là quyền lợi của người lao động khi đến đủ điều kiện lãnh, hưởng, nhận bảo hiểm xã hội một lần theo đúng quy định. Tuy nhiên cách tính, mức hưởng và…

Read more

Nghỉ ngang thì làm cách nào để được trả sổ bảo hiểm xã hội
0 (0)

Nghỉ ngang thì làm cách nào để được trả sổ bảo hiểm xã hội<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-d6867d40bf223'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39764' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Hiện nay vấn đề xoay quanh việc nghỉ ngang làm sao chốt sổ bảo hiểm luôn là vấn đề mà rất nhiều người lao động đang băn khoăn. Để giải quyết những thắc mắc trên Luật Tuệ An sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin liên quan đến vấn đề Nghỉ ngang thì làm cách nào để được trả sổ…

Read more

Đánh nhau gây thương tích dưới 11% có bị truy tố hình sự?
0 (0)

Đánh nhau gây thương tích dưới 11% có bị truy tố hình sự?<div class='yasr-stars-title yasr-rater-stars-vv'
             id='yasr-visitor-votes-readonly-rater-2a484b86f060d'
             data-rating='0'
             data-rater-starsize='16'
             data-rater-postid='39751' 
             data-rater-readonly='true'
             data-readonly-attribute='true'
             data-cpt='posts'
           ></div><span class='yasr-stars-title-average'>0 (0)</span>

Đánh người gây thương tích là hành vi phạm tội bị Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung) 2017 cấm và sẽ bị khởi tố hình sự nếu gây ra thương tích trên 11%. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đánh người gây thương tích dưới 11% vẫn sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy trường hợp nào…

Read more

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.