Cây cối ngả sang ranh giới nhà khác có được yêu cầu chặt đi không?

Xin chào luật sư, tôi có chuyện muốn hỏi luật sư như sau. Gia đình tôi liền kề với nhà ông Chiến. Gần phần đất giáp ranh giữa nhà tôi và nhà ông ấy; ông Chiến có trồng 2 cây nhãn. Một cây có nhiều lá rụng, đọng lại bên nhà tôi; có rất nhiều cành ngả sang ranh giới đất nhà tôi làm hư hỏng mái ngói. Còn 1 cây gần như bật gốc, có nguy cơ đổ vào nhà tôi. Tôi có sang bên nhà ông Chiến nói rất nhiều lần là hãy chặt cây nhãn đó đi vì chúng ảnh hưởng tới gia đình tôi. Tuy nhiên ông Chiến không nghe và giữa 2 nhà chúng tôi xảy ra mâu thuẫn.

Xin hỏi luật sư rằng tôi có quyền yêu cầu ông Chiến chặt bỏ 2 cây nhãn đó không? Trong trường hợp ông Chiến cố tình không chặt rồi gây thiệt hại thì ông Chiến có phải chịu trách nhiệm gì không? Mong luật sư sớm giải đáp.

Câu hỏi của bác Minh – Ninh Bình

Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. – Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội. – Luật sư uy tín chuyên nghiệp.

Luật Tuệ An rất cám ơn phần câu hỏi của bác gửi đến. Với thắc mắc của bác, chúng tôi xin giải đáp với các ý chính như sau:

  1. Pháp luật quy định như thế nào về ranh giới giữa bất động sản liền kề?
  2. Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra
  3. Giải quyết tình huống trên

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật dân sự 2015
Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580

1. Pháp luật quy định như thế nào về ranh giới giữa bất động sản liền kề?

Điều 175 BLDS 2015 kế thừa có rút gọn nội dung từ điều 265 BLDS 2005 quy định “Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa bất động sản” cho phù hợp với phần giới hạn quyền sở hữu; quyền khác đối với tài sản.

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật; và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Các vấn đề cơ bản được quy định tại điều 175 bao gồm:

Một là, điều luật quy định cách thức xác định ranh giới giữa các bất động sản . Ranh giới giữa các bất động sản được xác định lần lượt theo các cách thức sau:

Theo sự thỏa thuận của các bên chủ thể; Các bên chủ thể bao gồm chủ sở hữu; hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền; hoặc người khác được xác định là có quyền đối với bất động sản căn cứ theo quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc căn cứ theo bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án .

Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ranh giới giữa các bất động sản: Trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được; và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định về ranh giới giữa các bất động sản thì ranh giới sẽ được xác định theo cách thức này .

Hai là , nghĩa vụ của chủ thể phải tôn trọng; duy trì các ranh giới chung giữa bất các bất động sản. Các chủ thể không được phép thực hiện các hành vi cụ thể sau:

Các chủ thể không được lấn sang ranh giới giữa các bất động sản. Hành vi lấn sang ranh giới thể hiện việc các chủ thể sử dụng một phần ranh giới vào mục đích riêng của mình mà không được sự đồng ý của các chủ thể có quyền khác.

Các chủ thể không được chiếm ranh giới giữa các bất động sản. Hành vi chiếm thể hiện việc các chủ thể sử dụng toàn bộ ranh giới giữa các bất động sản vào mục đích riêng của mình mà không được sự đồng ý của các chủ thể có quyền khác.

Các chủ thể không được thay đổi ranh giới giữa các bất động sản . Hành vi này thể hiện việc một chủ thể tự ý biến đổi hiện trạng địa lý; hoặc biến đổi hiện trạng vật lý của ranh giới giữa các bất động sản mà không được sự đồng ý của các chủ thể có quyền khác.

Nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản được áp dụng cho mọi loại ranh giới; bao gồm ranh giới là kênh , mương , hào , rãnh . Đối với ruộng , ranh giới được xác định là các bờ ruộng . Các chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng ranh giới bờ ruộng như các loại ranh giới giữa các bất động sản khác .

Ba là, pháp luật cho phép các chủ thể có quyền sử dụng phần không gian; và lòng đất theo chiều thẳng đứng tương ứng với ranh giới giữa các bất động sản

Tuy nhiên, quyền sử dụng này của các chủ thể phải tuân thủ quy định của pháp luật; và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các chủ thể khác .

Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580
Bốn là , pháp luật quy định riêng về quyền trồng cây; làm các việc trong khuôn khổ đất thuộc quyền sử dụng của các chủ thể.

Về nguyên tắc , các chủ thể có toàn quyền trồng cây; làm các việc trong khuôn khổ diện tích đất được Nhà nước giao sử dụng . Do đó , khi tài sản của mình vượt quá ranh giới thì các chủ thể có nghĩa vụ điều chỉnh phù hợp với khuôn khổ đất của mình như phần rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, tỉa cành.

2. Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Thiệt hại do cây cối là tự bản thân cây cối đổ gãy gây ra thiệt hại về tính mạng; sức khỏe hoặc tài sản của người khác. Trường hợp do hành vi của con người tác động vào cây cối; gây ra thiệt hại là bồi thường thiệt hại do hành vi con người gây ra; (ví dụ, A chặt cây và để cây đổ vào người B làm B gãy chân).

Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Chủ thể sau đây phải bồi thường thiệt hại :

Khi cây cối đổ, gây gây ra thiệt hại thì chủ sở hữu phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Vì chủ sở hữu là người hưởng hoa lợi từ cây cối và có trách nhiệm phải trông coi; bảo quản không để cây cối gây ra thiệt hại cho người khác. Trong quá trình trông coi; quản lý cây cối thì chủ sở hữu phải kịp thời phát hiện nguy cơ cây cối có khả năng gây thiệt hại cho những người xung quanh như cây đã mục ruỗng; cành cây to chưa được chặt,… và tìm cách khắc phục.

Chủ sở hữu cây cối không phải bồi thường thiệt hại; nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại; (ví dụ, một người trèo lên cây của người khác hái quả; cành bị gãy khiến người đi rơi xuống đất ngã gãy tay…); hay trong trường hợp bất khả kháng (ví dụ, mưa, bão lớn làm đổ cây vào người đi đường…).

3. Giải quyết tình huống trên

Như vậy, có thể thấy việc bác yêu cầu ông Chiến là hoàn toàn hợp lí. Bởi xét theo Điều 175 BLDS về ranh giới giữa bất động sản liền kề; thì việc cây nhãn ngả sang bên nhà bác gây thiệt hại về mái nhà là hoàn toàn sai. Bởi lẽ pháp luật đã quy định rất cụ thể rằng người sử dụng đất được sử dụng không gian; và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật; và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình; và theo ranh giới đã được xác định. Nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá. Ở đây cây nhãn của ông Chiến đã gả sang đất nhà bác và gây ảnh hưởng tới nhà bác (mái ngói bị hư hỏng).

Hơn nữa,

Nếu trong trường hợp cây nhãn còn lại bị bật gốc đổ vào nhà bác gây ra thiệt hại về tài sản và người. Thì gia đình ông Chiến phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bác. (Điều 604 BLDS 2015)

Tuy nhiên, chúng tôi luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp về tình làng nghĩa xóm; hi vọng hai bên không để xảy ra tranh chấp , mâu thuẫn , không nên to tiếng làm mất trật tự khối xóm. Bác nên đề nghị ông Chiến chặt các cành cây vươn sang đất nhà bác; và đề nghị chặt ngay cây nhãn có nguy cơ bật gốc để tránh cây đồ sang nhà. Trường hợp ông Chiến không đồng ý, bác có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho chặt cây , phá dỡ . Ông Chiến phải chịu chi phí chặt cây.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn đất đai – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 1

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề dân sự dưới đây:

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Add Comment