Chào hàng trong thương mại quốc tế là gì?

Trong hoạt động thương mại quốc tế, có một điểm khác biệt và nổi bật với các hoạt động thương mại thông thường. Đó là hoạt động chào hàng, đây được coi như một lời giới thiệu hay một đề nghị về việc ký kết hợp đồng. Vậy chào hàng trong thương mại quốc tế là gì? Có phải là chào hàng như mua bán thông thường không? Để giải đáp những thắc mắc trên, Luật Tuệ An xin gửi đến bạn đọc bài viết Chào hàng trong thương mại quốc tế là gì?

Căn cứ pháp lý

 • Công ước Viên 1980 của Liên Hợp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Thương mại quốc tế là gì?

Hoạt động thương mại thông thường bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến thương mại như: mua bán hàng hóa hữu hình, hàng hóa vô hình, dịch vụ… Theo cách hiểu này, đối với giao dịch thương mại quốc tế. Đây là hoạt động thương mại mà vượt ra khỏi biên giới quốc gia hoặc biên giới hải quan, gồm:

 • Giao dịch thương mại quốc tế công: được thực hiện bởi các quôc gia và các thực thể công khác
 • Giao dịch thương mại quốc tế tư: được thực hiện bởi các thực thể tư (bao gồm cá nhân và pháp nhân)

Nói tóm lại, thương mại quốc tế đó là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất qua biên giới giữa các quốc gia, hoặc/và là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ và các yếu tố sản xuất giữa các tổ chức cá nhân trong nước với đối tác nước ngoài.

Chào hàng trong thương mại quốc tế là gì?
Chào hàng trong thương mại quốc tế là gì?

Chào hàng trong thương mại quốc tế là gì?

Theo quy định tại Điều 14 CISG:

Chào hàng là đề nghị rõ ràng về việc kí hợp đồng của một người gửi cho một hay nhiều người xác định. Trong đó người đề nghị bày tỏ ý chí sẽ bị ràng buộc bởi lời đề nghị của mình nếu có sự chấp nhận đề nghị đó.

Về tính rõ ràng trong nội dung hợp đồng được Công ước này quy định tại khoản 1 Điều 14 rằng, một đề nghị được coi là rõ ràng nếu trong đó đã xác định rõ hàng hóa, số lượng hàng hóa và giá cả của hàng hóa hoặc các cơ sở để xác định những vấn đề trên.

Một đề nghị chỉ có thể được coi là cơ sở hợp pháp làm phát sinh quan hệ hợp đồng khi nội dung của nó thể hiện được về:

 1. Tên hàng hóa
 2. Số lượng của hàng hóa
 3. Giá cả hàng hóa đó

Đề nghị này phải được gửi cho một hoặc nhiều người được xác định Bởi một đề nghị gửi cho một hoặc nhiều người không xác định sẽ được coi là một lời mời làm chào hàng theo khoản 2 Điều 14 CISG

Giá trị pháp lý của chào hàng

Tại Điều 15 CISG quy định về giá trị pháp lý của chào hàng, như sau:

1. Chào hàng có hiệu lực khi nó tới nơi người được chào hàng.

 2. Chào hàng dù là loại chào hàng không hủy ngang vẫn có thể bị hủy nếu như thông báo về việc hủy chào hàng đến người được chào hàng trước hoặc cùng lúc với chào hàng.”

Về mặt pháp lý người chào hàng sẽ bị ràng buộc nghĩa vụ của mình bởi những điều cam kết trong chào hàng của mình. Tuy nhiên pháp luật thương mại quốc tế cũng có những quy định cho các trường hợp chào hàng sẽ không có giá trị pháp lý ràng buộc người chào hàng. Cụ thể là:

 • Chào hàng không tới tay người được chào hàng bởi một số lý do nào đó.
 • Người chào hàng nhận được thông báo từ chối chào hàng của người được chào hàng theo Điều 17 CISG.
 • Thông báo hủy chào hàng đến tay người được chào hàng trước hoặc cùng một lúc với chào hàng theo khoản 2 Điều 15. Và áp dụng cho loại chào hàng không thể bị hủy bỏ.
 • Thông báo việc hủy chào hàng tới tay người được chào hàng trước khi người này gửi chấp nhận chào hàng theo khoản 1 Điều 16 CISG. Đây là quy định áp dụng cho loại chào hàng có thể bị hủy bỏ.

Trường hợp chào hàng không thể bị hủy bỏ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 CISG, quy định về các trường hợp chào hàng không thể bị hủy ngang như sau:

 • Nếu chào hàng quy định một thời gian nhất định cho việc chấp nhận chào hàng có quy định chào hàng sẽ không thể bị hủy bỏ
 • Nếu trong trường hợp người chào hàng quy định trong chào hàng rằng chào hàng sẽ không thể bị hủy bỏ thì người chào hàng không thể viện vào bất cứ lý do gì để thoát khỏi trách nhiệm của mình đối với nội dung chào hàng
 • Nếu người được chào hàng đã coi chào hàng là loại chào hàng không thể bị hủy bỏ là hợp lý và được người được chào hàng đã hành động một cách hợp lý

Hoàn giá chào?

Theo khoản 1 Điều 19 CISG, hoàn giá chào là một sự phúc đáp có khuynh hướng chấp nhận chào hàng nhưng có chứa đựng những điểm bổ sung, bớt đi hay các sửa đổi khác thì đợc coi là từ chối chào hàng và cấu thành một hoàn giá. Tuy nhiên không phải trường hợp nào như trên cũng được coi là hoàn giá chào. Chỉ khi các đề nghị sửa đổi, bổ sung đã làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng.

Xét về mặt pháp lý hoàn giá chào như là một lời chào hàng mới của người được chào hàng đối với người chào hàng ban đầu.

Chấp nhận chào hàng

Về chấp nhận chào hàng được quy định tại khoản 1 Điều 18 CISG như sau:

Một lời tuyên bố hay một hành vi khác của người được chào hàng biểu lộ sự đồng ý với chào hàng cấu thành chấp nhận chào hàng. Sự im lặng hoặc bất hợp tác vì không mặc nhiên có giá trị một sự chấp nhận.”

Hiệu lực của chấp nhận chào hàng có hiệu lực kể từ khi người chào hàng nhận được chấp nhận đó. Tuy nhiên, một chấp nhận chỉ phát sinh hiệu lực pháp lí khi tới tay người chào hàng nếu nó thỏa mãn các yêu cầu:

 • Chấp nhận đó phải vô điều kiện.
 • Chấp nhận phải được gửi cho người chào hàng trong thời hạn đã ghi trong chào hàng hoặc trong thời gian hợp lý.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định về doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.