Chia tài sản khi vợ hoặc chồng chết như thế nào theo pháp luật Việt Nam?

Trong quá trình sinh sống, vợ chồng sẽ tích lũy được những phần của cải, tài sản nhất định. Vậy khi một trong hai bên chết, phần tài sản của người đã chết sẽ được phân chia như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc trên Luật Tuệ An đã đưa ra bài viết “Chia tài sản khi vợ hoặc chồng chết như thế nào theo pháp luật Việt Nam?”

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Di sản là gì?

Căn cứ điều 612 Bộ luật dân sự 2015: ““Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.”

Như vậy, di sản của vợ hoặc chồng đã hết được xác định bao gồm tài sản riêng của vợ hoặc chồng đã chết và tài sản chung của vợ và chồng. Theo đó sẽ xảy ra 2 trường hợp về tài sản chung: (1) Trường hợp có thỏa thuận về chế độ tài sản, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia theo thỏa thuận, (2) Trường hợp không có thỏa thuận về chế độ tài sản, tài sản chung sẽ được chia đôi. Phần tài sản của vợ hoặc chồng đã chết lúc này bằng tài sản chung sau khi được chia cộng với phần tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

Nguyên tắc chia tài sản

Căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Như vậy, khi vợ hoặc chồng chết, việc phân chia tài sản sẽ được tiến hành theo trình tự: phân chia phần tài sản chung của vợ chồng và phân chia phần tài sản riêng của người đã chết.

Chia tài sản khi vợ hoặc chồng chết như thế nào theo pháp luật Việt Nam?
Chia tài sản khi vợ hoặc chồng chết như thế nào theo pháp luật Việt Nam?

Chia tài sản chung của vợ và chồng khi vợ và chồng chết

Căn cứ điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: 

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng”

Trong trường hợp hai bên có thỏa thuận về chế độ tài sản, tài sản chung của vợ chồng được chia theo thỏa thuận về chế độ tài sản

Trong trường hợp hai bên không thỏa thuận về chế độ tài sản thì tài sản của vợ chồng sẽ được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

  • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
  • Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
  • Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
  • Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Chia tài sản của vợ hoặc chồng chết để lại

Lúc này tài sản của vợ hoặc chồng đã chết bao gồm phần tài sản chung đã được chia và tài sản riêng.

Chia tài sản trong trường hợp có di chúc

Nếu người chết có để lại di chúc thì việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc. Trong đó phải chú ý đến các trường hợp được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc được quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015.

Chia tài sản trong trường hợp không có di chúc

Di sản thừa kế sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật đó là chia cho những người trong cùng một hàng thừa kế phần tài sản ngang nhau. Trong đó, ưu tiên chia tài sản thừa kế cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắcchưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn hôn nhân và gia đìnhLuật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 3

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về Hôn nhân và gia đình tại đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.