Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần không?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không thể không tránh khỏi trường hợp có sự biến động về thành viên, cổ đông trong công ty. Pháp luật doanh nghiệp dự liệu được trường hợp này; nên đã quy định có thể chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp với thực tế; mà không phải chấm dứt hoạt động doanh nghiệp rồi thành lập doanh nghiệp mới.

Luật Doanh nghiệp năm 2020; bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2014 có bổ sung thêm trường hợp về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Vậy theo đó, liệu có chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân lên công ty cổ phần được không?

Nhằm cung cấp thông tin để trả lời câu hỏi trên cho quý bạn đọc; Luật Tuệ An xin được tư vấn với một số ý chính sau:

 1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?
 2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân lên công ty cổ phần?
 3. Ý nghĩa của việc cho phép chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân lên công ty cổ phần

Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014;

Luật Doanh nghiệp 2020.

1. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những cách thức nhằm mục đích thay đổi cơ cấu tổ chức công ty; để đáp ứng những yêu cầu về mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hay phù hợp với tiến độ; chiến lược phát triển của doanh nghiệp đó.

Doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện việc chuyển đổi loại hình kinh doanh; nếu như trong hệ thống bộ máy tổ chức của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành không còn đủ về mặt số lượng thành viên tối thiểu.

Trong trường hợp này; nếu doanh nghiệp cố tình không thực hiện việc chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp; theo như đã đăng ký trên Giấy chứng nhận kinh doanh trước đó sang một loại hình doanh nghiệp khác; thì họ sẽ buộc phải tiến hành giải thể doanh nghiệp theo như pháp luật đã có quy định.

Tổng đài tư vấn pháp luật về doanh nghiệp: 1900.4580

2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân lên công ty cổ phần?

2.1. Thế nào là doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần?

Doanh nghiệp tư nhân (DNTN); và công ty cổ phần là hai trong bốn loại hình doanh nghiệp được pháp luật quy định, theo đó:

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020).

Ngoài ra, DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh; thành viên hợp danh của công ty hợp danh. DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần; phần vốn góp trong công ty hợp danh; công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác; trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120; và khoản 1 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2.2. Có được chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân lên công ty cổ phần không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, từ ngày 01/01/2021; DNTN đã có thể trực tiếp chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ DNTN. Đây là quy định mới theo Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo Luật mới, DNTN có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 • Một là, doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện sau đây:Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật về doanh nghiệp; có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
 • Hai là, chủ DNTN cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Ba là, chủ DNTN có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.
 • Bốn là, chủ DNTN cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN.
Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ:

Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện nêu trên; và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân; kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tổng đài tư vấn pháp luật về doanh nghiệp: 1900.4580

3. Ý nghĩa của việc cho phép chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân lên công ty cổ phần

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, DNTN có thể được chuyển đổi trực tiếp thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ DNTN nếu đủ các điều kiện được quy định tại Điều 199 của Luật này.

Trường hợp DNTN muốn chuyển đổi sang công ty cổ phần thì không được chuyển đổi trực tiếp; mà bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi sang công ty trách nhiệm hữu hạn trước; sau đó mới thực hiện chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Có thể nói, thủ tục như vậy rất rườm rà, mất thời gian và tốn kém chi phí. Nhận thấy được bất cập này; Luật Doanh nghiệp 2020 đã cho phép DNTN có thể chuyển đổi loại hình trực tiếp. Đây cũng là một trong những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 so với Luật Doanh nghiệp 2014.

Việc cho phép doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty cổ phần sẽ rút ngắn thủ tục chuyển đổi, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí. Ngoài ra còn tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể thay đổi mô hình hoạt động phù hợp với tình hình tài chính; thực tiễn của doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân lên công ty cổ phần. Nếu còn vướng mắc; chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn về doanh nghiệp; – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề doanh nghiệp tại đây:

LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.