Điểm mới của bộ luật Lao động 2019

Ngày 01/01/2021 bộ luật Lao động 2019 sẽ có hiệu lực. Bộ luật này có những điểm mới sửa đổi, bổ sung so với bộ luật cũ 2012. Trong bài viết này, Luật Tuệ An sẽ làm rõ các điểm mới đáng chú ý của Bộ luật này:

 • Mở rộng đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động
 • Tăng tuổi nghỉ hưu
 • Loại bỏ hợp đồng theo mùa vụ và hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng
 • Ghi nhận hợp đồng lao động điện tử
 • Tăng thời giờ làm thêm theo tháng
 • Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước
 • Quy định mới về việc nhận lương của người lao động

Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. – Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội. – Luật sư uy tín chuyên nghiệp.

Cụ thể như sau:

1. Mở rộng đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động

Đối tượng áp dụng của Bộ luật lao động 2019 có phạm vi rộng hơn so với bộ luật năm 2012. Cụ thể, luật năm 2019 đã bổ sung thêm 1 đối tượng áp dụng nữa. Đó là: người làm việc không có quan hệ lao động.

2. Tăng tuổi nghỉ hưu

Nếu luật năm 2012 quy định tuổi nghỉ hưu của nam là đủ 60 tuổi và nữ là đủ 55 tuổi; thì Luật năm 2019 đã tăng tuổi nghỉ hưu lên đáng kể. Cụ thể kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu sẽ được thay đổi như sau:

– Tuổi nghỉ hưu được tăng theo lộ trình

+ Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

+ Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

– Quy định rõ ràng các trường hợp nghỉ hưu sớm và muộn

 + Trường hợp nghỉ hưu sớm: được nghỉ hưu sớm hơn tuổi nhưng không quá 05 tuổi. Áp dụng với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Trường hợp nghỉ hưu cao hơn tuổi: được áp dụng với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt. Những đối tượng này có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi.

Như vậy, có thể thấy Luật mới có nhưng sửa đổi bổ sung mới về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu tăng lên đáng kể. Trường hợp nghỉ hưu trước và sau độ tuổi nghỉ hưu được quy định rõ ràng hơn.

3. Loại bỏ hợp đồng theo mùa vụ và hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng

Điểm mới của bộ luật Lao động 2019
Tổng đài tư vấn miễn phí về Lao động – 19004580

Hợp đồng theo mùa vụ và hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng là hai loại hợp đồng được ghi nhận tại Bộ luật Lao động 2012. Tuy nhiên trong bộ luật năm 2019 đã loại bỏ hai loại hợp đồng này.

Cụ thể, Luật mới đã quy định chỉ còn 02 loại hợp đồng. Đó là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Sự loại bỏ này chính là tiến bộ lớn của luật. Điều này đã góp phần bảo vệ quyền lợi của người lao động, hạn chế tình trạng người sử dụng lao động lợi dụng loại hợp đồng mùa vụ, dịch vụ để lách luật, không đóng bảo hiểm cho người lao động. Còn đối với hợp đồng xác định có thời hạn dưới 12 tháng là một loại hợp đồng về mặt thực tế cũng bị trùng với hợp đồng xác định thời hạn. Do vậy, việc loại bỏ loại hợp đồng này cũng là điều hợp lý.

4. Ghi nhận hợp đồng lao động điện tử

Ngày nay, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì các quan hệ lao động cũng được giao kết một cách hiện đại hơn. Thông qua khoa học, công nghệ hợp đồng lao động cũng được ký kết để xác lập quan hệ lao động. Và hình thức này càng ngày càng phổ biến. Cập nhật xu thế phát triển của xã hội, Điều 14 Bộ luật Lao động mới đã ghi nhận hình thức hợp pháp của hợp đồng điện tử. Cụ thể Điều luật này quy định như sau: “Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

5. Tăng thời giờ làm thêm theo tháng

Điểm thay đổi này thể hiện tại Điều 107 Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể sự thay đổi như sau:

+ Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng. (Trong khi luật cũ là không quá 30 giờ trong 1 tháng). Như vậy, giờ làm thêm trong tháng đã tăng lên 10 giờ so với luật cũ.

+ Đặc biệt quy định cụ thể về các trường hợp được tăng giờ làm thêm đến 300 giờ trong 01 năm. Áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;
 • Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
 • Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;
 • Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;
 • Trường hợp khác do Chính phủ quy định.
Điểm mới của bộ luật Lao động 2019
Tổng đài tư vấn miễn phí về Lao động – 19004580

6. Người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước

Quá trình thực tiễn áp dụng các quy định về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động đã cho thấy nhiều hạn chế, bất cập của các quy định này. Do vậy, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập này; Bộ luật mới đã ưu tiên bảo vệ quyền lợi đơn phương chấm dứt hợp đồng cho người lao động. Điểm đặc biệt là luật đã cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước. 

Theo đó, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong các trường hợp sau:

 • Không được bố trí theo đúng công việc; địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận
 • Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn
 • Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập; hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;
 • Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định của luật
 • Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định
 • Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định của luật. Điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

7. Quy định mới về việc nhận lương của người lao động

Có 3 điểm mới về việc người lao động nhận lương như sau:

Có thể ủy quyền cho người khác nhận lương

Đây là quy định hoàn toàn mới của Luật. Điều này trong bộ luật năm 2012 không hề được quy định. Đây là một quy định được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi không thể tự mình nhận lương. Theo đó, khi không thể trực tiếp nhận lương thì lương của người lao động sẽ được trả cho người được ủy quyền nhận lương hợp pháp. 

– Người sử dụng lao động phải trả phí mở tài khoản

Có thể thấy quy định này ưu tiên quyền lợi cho người lao động. Nếu ở luật năm 2012, khi trả lương qua tài khoản ngân hàng, các loại phí liên quan đến mở và duy trì tài khoản do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận; thì nay luật mới quy định Nếu như trước đây, Bộ luật Lao động 2012 quy định “việc trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản và phí chuyển tiền là trách nhiệm bắt buộc của người sử dụng lao động“.

– Người sử dụng lao động khi trả lương phải gửi bảng kê chi tiết cho người lao động

Luật mới quy định như sau: “Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).” (Điều 95)

Đây là quy định mới hoàn toàn so với luật cũ. Quy định này góp phần làm minh bạch tiền lương của người lao động, giúp họ nắm bắt được quyền lợi của mình và là căn cứ giải quyết khi có tranh chấp phát sinh.

Kết luận

Trên đây là những điểm mới nổi bật của Bộ luật Lao động năm 2019. Có thể thấy những điểm mới này đều là những quy định ưu tiên bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Hy vọng bài viết này sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Chuyên viên tư vấn về Lao động tư vấn miễn phí 1900.4580.

Các bạn có thể tham khảo bài viết về lao động tại đây:
LUẬT SƯ TƯ VẤN UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.