Điều kiện giải thể công ty TNHH theo quy định pháp luật hiện hành

Giải thể doanh nghiệp là một trong những hoạt động của doanh nghiệp được điều chỉnh bởi Luật Doanh nghiệp 2020 nhằm thực hiện việc rút lui ra khỏi thị trường. Việc giải thể doanh nghiệp làm phát sinh quan hệ giữa doanh nghiệp đối với các chủ nợ, người lao động, khách hàng, đối tác… Đây là những quan hệ liên quan đến tài sản. Doanh nghiệp nếu muốn giải thể thì phải thực hiện xong nghĩa vụ của mình đối với các chủ thể có quyền đặc biệt là nghĩa vụ thanh toán. Sau đây hãy cùng Luật Tuệ An tìm hiểu rõ hơn về điều kiện giải thể công ty TNHH theo quy định pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý.

Công ty TNHH tiến hành giải thể trong các trường hợp nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.
Điều kiện giải thể công ty TNHH theo quy định pháp luật hiện hành
Dịch Điều kiện giải thể công ty TNHH theo quy định pháp luật hiện hànhvụ giải thể doanh nghiệp

Điều kiện giải thể công ty TNHH.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 về điều kiện giải thể công ty TNHH

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trách nhiệm khi giải thể công ty TNHH

Khi tiến hành giải thể công ty TNHH cần phải hoàn thành các nghĩa vụ của mình đối với các cá nhân hay chủ thể khác đặc biệt là những nghĩa vụ về tài chính.

 • Thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ Giải thể công ty TNHH.
 • Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán thuế và số nợ chưa thanh toán, cũng như những quyền lợi mà người lao động chưa được giải quyết. Phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ Giải thể công ty TNHH đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.

Trình tự giải thể công ty TNHH

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty TNHH

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp trước hết doanh nghiệp cần tổ chức họp để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, việc giải thể phải được thông qua bởi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bởi Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể công ty TNHH

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp cần phải thông báo đến cho những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan biết về quyết định giải thể. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ chưa thực hiện xong thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Căn cứ theo khoản 5 Điều 208 luật doanh nghiệp 2020 thì các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng;

Bước 4: Nộp hồ sơ tiến hành giải thể công ty TNHH

Thứ nhất, nộp hồ sơ giải thể tới cơ quan Hải quan để xác nhận nghĩa vụ Hải quan;

Thứ hai, sau khi có kết quả xác nhận của cơ quan Hải quan, công ty cổ phần nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan Thuế để đóng cửa mã số thuế.

Thứ ba, sau khi có thông báo đóng cửa mã số thuế nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH

Căn cứ theo điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 thì hồ sơ giải thể công ty TNHH bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể công ty TNHH
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoan về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản ngân hàng thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào);
 • Giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, hủy con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có van bản xác nhận của Cơ quan công an);
 • Thông báo của cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên công ty TNHH MTV. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.