Điều kiện và thủ tục mua nhà tái định cư

Nhà ở tái định cư đã và đang là vấn đề nóng được quan tâm trong thời gian vừa qua. Các vấn đề pháp lý xoay quanh việc mua nhà tái định cư vẫn là câu chuyện còn nhiều băn khoăn và vướng mắc. Hiểu rõ được những khó khăn đó, Luật Tuệ An hy vọng có thể phần nào giúp Quý khách hàng tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vấn đề này. Trong phạm vi bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ tới Quý khách hàng bài viết Điều kiện và thủ tục mua nhà tái định cư.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Nhà ở năm 2014.
 • Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Nhà tái định cư là gì?

Nhà tái định cư được hiểu thế nào?

Pháp luật về nhà ở đưa ra cách hiểu về nhà tái định cư. Theo đó, nhà ở để phục vụ tái định cư là nhà ở để bố trí cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở, bị giải tỏa nhà ở theo quy định của pháp luật. Vậy có thể hiểu một cách đơn giản, nhà tái định cư là nhà ở thuộc chính sách hỗ trợ của Nhà nước, được cấp cho người dân bị thu hồi đất ở nhằm ổn định cuộc sống.

Tiêu chuẩn đối với nhà ở tái định cư

Nhà tái định cư được xây dựng phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Cụ thể như sau:

Đối với khu vực đô thị

Nhà ở để phục vụ tái định cư phải được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt.

– Trường hợp là căn hộ chung cư:

 • Phải thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng.
 • Khi thiết kế nhà ở để phục vụ tái định cư, chủ đầu tư có thể bố trí một phần diện tích để tổ chức kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng dự án.

– Trường hợp là nhà ở riêng lẻ:

 • Phải được xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế được phê duyệt.
 • Tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở.
 • Bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với khu vực nông thôn

Nhà ở để phục vụ tái định cư cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Thiết kế, xây dựng phải bao gồm diện tích ở và các công trình phụ trợ, phục vụ sinh hoạt, sản xuất gắn với nhà ở.
 • Tuân thủ nguyên tắc kiến trúc nhà ở quy định tại Luật Nhà ở.
 • Bảo đảm hạn mức diện tích đất ở tối thiểu theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tùy thuộc vào từng khu vực cụ thể mà nhà tái định cư được thiết kế và xây dựng theo những tiêu chuẩn riêng. Nhà tái định cư được xây dựng không đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định thì được coi là không đạt yêu cầu.

Điều kiện và thủ tục mua nhà tái định cư
Điều kiện và thủ tục mua nhà tái định cư

Chủ thể nào có quyền mua nhà tái định cư?

Không phải bất cứ chủ thể nào trong xã hội cũng được quyền mua nhà tái định cư. Hiện nay, theo quy định pháp luật nhà ở, đối tượng thuộc diện được mua nhà tái định cư bao gồm:

Nhóm 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhà ở hợp pháp thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nhóm 2: Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai và không có chỗ ở nào khác.

Nhóm 3: Hộ gia đình, cá nhân là chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định của Luật Nhà ở.

Vậy, chỉ những chủ thể thuộc một trong ba nhóm đối tượng trên đây mới được quyền mua nhà tái định cư.

Mua nhà tái định cư cần đáp ứng những điều kiện gì?

Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế mà các chủ thể phải đáp ứng những yêu cầu nhất định.

Đối với chủ thể thuộc Nhóm 1 và Nhóm 2

Nếu các chủ thể có nhu cầu mua nhà ở thương mại hoặc nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư thì phải đảm bảo hai tiêu chí sau:

 • Có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành.

Nếu các chủ thể có nhu cầu mua nhà ở xã hội thì phải đảm bảo ba tiêu chí sau:

 • Có tên trong danh sách được bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 • Có đơn đề nghị bố trí nhà ở tái định cư bằng nhà ở xã hội theo mẫu do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Đối với chủ thể thuộc Nhóm 3

Nhóm chủ thể này sẽ được bố trí nhà ở tái định cư theo quy định tại Luật Nhà ở và pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Theo đó, nếu chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư. Nếu chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ. Trường hợp giữa nhà ở cũ và nhà ở mới có chênh lệch về giá trị thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt.

Việc bố trí tái định cư bằng nhà ở được thực hiện thông qua hợp đồng cho thuê, cho thuê mua, mua bán nhà ở.

 • Nếu do Nhà nước đầu tư: Hợp đồng được ký giữa người được bố trí tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái định cư.
 • Nếu do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng: Hợp đồng được ký với chủ đầu tư dự án.

Ngoài việc được bố trí tái định cư, người được bố trí tái định cư còn được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thủ tục mua nhà tái định cư được thực hiện thế nào?

Bên cạnh việc đáp ứng những tiêu chí về đối tượng và điều kiện thực hiện, chủ thể có nhu cầu mua nhà tái định cư cần tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Hiện nay, pháp luật về nhà ở có sự phân chia cụ thể đối với các trường hợp mua nhà tái định cư. Tương ứng với mỗi trường hợp khác nhau thì chủ thể phải tuân theo những trình tự, thủ tục nhất định.

Trường hợp 1: Người được bố trí tái định cư ký hợp đồng mua nhà ở thương mại với đơn vị được giao bố trí tái định cư.

Đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư ký kết hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. Việc ký kết hợp đồng này được thực hiện theo quy định về mua bán nhà ở thương mại.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng, đơn vị được giao bố trí tái định cư phải có văn bản thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư. Đồng thời, đơn vị sẽ trực tiếp ký hợp đồng mua bán nhà ở với các đối tượng này.

Căn cứ vào hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, đơn vị được giao bố trí tái định cư có trách nhiệm tiếp nhận nhà ở từ chủ đầu tư và bàn giao cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở. Đơn vị cũng có thể ủy quyền cho chủ đầu tư bàn giao cho người mua nhà ở. Việc bàn giao nhà ở được thực hiện khi có đủ các điều kiện theo quy định. Đồng thời, phải tuân theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Việc bàn giao phải được lập thành biên bản kèm theo các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán.

Trường hợp 2: Người được bố trí tái định cư trực tiếp ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư trên cơ sở các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đặt hàng mua nhà ở.

Đơn vị được Nhà nước giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư ký kết hợp đồng đặt hàng mua nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng đặt hàng, đơn vị được giao bố trí tái định cư phải có văn bản thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư thực hiện ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư. Việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân mua nhà ở. Việc bàn giao nhà ở phải theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng, khi có đủ điều kiện về bàn giao nhà ở. Đồng thời, việc bàn giao phải được lập thành biên bản kèm theo các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán.

Trường hợp 3: Sử dụng nhà ở xã hội để làm nhà ở phục vụ tái định cư.

Căn cứ vào thông báo của UBND cấp huyện, các hộ gia đình, cá nhân được tái định cư trực tiếp ký hợp đồng thuê, thuê mua, mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội.

Việc bàn giao nhà ở được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, phải được lập thành biên bản có xác nhận của đơn vị được giao bố trí tái định cư kèm theo các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua.

Trường hợp 4: Mua nhà tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng.

Hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách được tái định cư theo phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện ký hợp đồng mua bán, thuê hoặc thuê mua nhà ở với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở.

Việc bàn giao nhà ở này được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, khi có đủ điều kiện bàn giao nhà ở. Đồng thời, phải lập thành biên bản kèm theo các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua.

Trường hợp 5: Bố trí nhà ở tái định cư.

Bố trí nhà ở tái định cư được tiến hành khi rơi vào một trong hai trường hợp sau:

– Thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư dự án phải ưu tiên bố trí nhà ở thương mại ngay trong dự án đó để phục vụ tái định cư.

– Thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư thì chủ đầu tư dự án phải xây dựng nhà ở để bố trí tái định cư trong cùng khu vực được quy hoạch xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc bố trí nhà ở tại nơi khác cho người được tái định cư.

Căn cứ vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư ký hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư dự án. Việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở được thực hiện theo quy định về mua bán nhà ở thương mại.

Việc bàn giao nhà ở được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng, khi có đủ điều kiện bàn giao nhà ở. Đồng thời, phải được lập thành biên bản kèm theo các giấy tờ pháp lý có liên quan đến nhà ở mua bán.

Lưu ý về việc cấp Giấy chứng nhận

Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có trách nhiệm làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân đã mua, thuê mua nhà ở phục vụ tái định cư.

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự nguyện làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận, chủ đầu tư phải cung cấp các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc làm thủ tục.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về Đất đai tại đây:

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.