Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH

Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng (sau đây gọi chung là người hưởng hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng) nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng không thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh, nay có yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất. Với bài viết dưới đây Luật Tuệ An sẽ hướng dẫn cho bạn đọc về: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH.

Cơ sở pháp lý

 • Luật bảo hiểm xã hội 2014
 • Quyết định 91/2000/QĐ-TTg
 • Quyết định 613/QĐ-TTg
 • Thông tư 16/2010/TT-BLĐTBXH
 • Thông tư liên tịch 21/2000/TTLT-BLĐTBXH-BT
 • Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH

Căn cứ Công văn số 2714/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2013 và Công văn số 1364/LĐTBXH-BHXH ngày 12/5/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam hướng dẫn đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH như sau:

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH
nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH
Mẫu số 01 – ĐCNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …..

Tên tôi là: …………………………………………………….sinh ngày …… tháng ….. năm ……(1)

Số CMND …………………….. do …………………… cấp ngày …. tháng …. năm ……..

Giấy khai sinh số: ………………. do ………………………..cấp ngày …. tháng …. năm ……..

Số điện thoại (nếu có): ………………………………….

Hiện đang hưởng ………………………(2) do cơ quan Bảo hiểm xã hội đang quản lý tại địa chỉ ……………………………………………………………………………………………………………..

Số hồ sơ (số sổ bảo hiểm xã hội) ……………………………………………………………………

Số thẻ bảo hiểm y tế hiện đang sử dụng (nếu có): …………………………………………………

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh  điều chỉnh thông tin trong hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng cho thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh:

từ ………………………………………….(3) thành …………………………………………..(3’)

từ ………………………………………….(3) thành …………………………………………..(3’)

 (Gửi kèm theo đơn này Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp hợp lệ)

          ………….., ngày ……. tháng ….. năm ……  
Người làm đơn  
(Ký, ghi rõ họ tên)  

Ghi chú:

 • Các tiêu thức dòng này ghi theo Giấy khai sinh
 • Chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động hoặc chế độ hàng tháng khác;
 • Các thông tin theo hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm   sinh; giới tính…).

Thủ tục thay đổi thông tin về nhân thân trong bảo hiểm xã hội

Người lao động khi muốn thay đổi điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội thì phải tiến hành. Nộp 01 bản Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng quy định tại Điểm a, Khoản 3 nêu trên cho bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội huyện) nơi đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng;

 • Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội
 • Nộp Giấy khai sinh quy định tại được lựa chọn theo hướng: nộp bản chụp (photocopy) và xuất trình kèm bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu hoặc nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực;
 • Căn cứ thời điểm ghi trên giấy hẹn của bảo hiểm xã hội huyện để đến nhận kết quả.

Sau khi nhận được hồ sơ thì Giám đốc bảo hiểm xã hội huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) do người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng xuất trình khi tiếp nhận hồ sơ, trường hợp Giấy khai sinh là bản chính, đảm bảo căn cứ pháp lý thì sao lại, xác nhận đã đối chiếu với bản chính và ký tên, đóng dấu cơ quan bảo hiểm xã hội; tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ (Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng và bản sao Giấy khai sinh) đến bảo hiểm xã hội tỉnh để giải quyết, nhận Quyết định điều chỉnh từ bảo hiểm xã hội tỉnh để trả kết quả theo quy định.

Trường hợp khi tiếp nhận, hồ sơ không đảm bảo căn cứ pháp lý thì trả lại hồ sơ cho người hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành thay đổi thông tin theo đúng với yêu cầu của người lao động và đưa ra quyết định điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội  – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 3

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.