Giám đốc phải chịu trách nhiệm gì khi công ty cổ phần phá sản

Giám đốc là người điều hành hoạt động và có vai trò đặc biệt quan trọng trong công ty cổ phần. Vì thể, khi công ty cổ phần phá sản, giám đốc cũng có những trách nhiệm nhất định. Vậy pháp luật quy định trách nhiệm của giám đốc khi công ty cổ phần phá sản như thế nào? Hãy cùng Luật Tuệ An tìm hiểu qua bài viết sau đây

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020
  • Luật phá sản 2014

Phá sản là gì?

Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Lý do duy nhất gây ra phá sản doanh nghiệp, cộng tác xã đó là công ty, cộng tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thơi hạn 03 tháng từ ngày đến hạn thanh toán

Phá sản là thủ tục tái tạo công ty đặc thù vì trình tự, thủ tục phục hồi doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản là một thủ tục tư pháp. Đây là một giai đoạn trong thủ đoạn trong thủ tục xử lý yêu cầu phá sản, được tiến hành sau khi Tòa án mở thủ tục xử lý đòi hỏi phá sản công ty và chủ đạo Tòa án quyết định thủ tục phục hồi này.

Hoạt động tái tạo này nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Tòa án. Khác với việc khi doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ công ty có thể tự hành động tổ chức lại công việc sản xuất kinh doanh. Quá trình phục hồi này hoàn toàn tùy thuộc ý chí của chủ doanh nghiệp, từ việc quyết định có phục hồi hay không, đến tự quyết các phương án tái tạo doanh nghiệp,…

Thế nào là công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
  • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
  • Công ty cp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc trong công ty cổ phần

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có vai trò quan trọng là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Trách nhiệm của giám đốc khi công ty cổ phần phá sản

Giám đốc công ty cổ phần có thể là đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp, theo đó họ có vai trò là phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động, các giao dịch của doanh nghiệp.

Trường hợp 1: Nếu giám đốc được thuê để làm người đại diện theo pháp luật cho Công ty Cổ phần mà không góp vốn

Lúc này, giám đốc không có trách nhiệm đối với các “khoản nợ” của công ty khi công ty phá sản.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi Giám đốc điều hành có hành vi gây thiệt hại, thua lỗ cho công ty thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty đối với hành vi đó.

Trường hợp 2: Nếu giám đốc là người đại diện theo pháp luật, đồng thời là cổ đông công ty

Khi công ty cổ phần tuyên bố phá sản, công ty phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của công ty. Theo đó, cổ đông là người nắm giữ một phần tài sản và phải chịu trách nhiệm dựa trên phần vốn đã góp của mình.

Như vậy, có thể suy ra giám đốc sẽ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn người đó đã góp vào doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về trách nhiệm của giám đốc khi công ty cổ phần phá sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.