Hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật

Khi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động được hưởng thêm quyền lợi đó chính là hỗ trợ tư vấn tìm nghề và hỗ trợ chi phí học nghề khi người lao động có mong muốn học nghề trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp. Vậy, Nếu trường hợp người lao động mong muốn học nghề thì sẽ được hỗ trợ như thế nào? Qua bài viết sau đây Luật Tuệ An sẽ hưỡng dẫn cho bạn đọc về nội dung: Hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật.

Cơ sở pháp lý

 • Luật việc làm 2013
 • Bộ luật lao động 2019
 • Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 • Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Điều kiện để được hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp

      Căn cứ theo Điều 55 Luật Việc làm 2014 điều kiện để được hỗ trợ học lái xe cho người thất nghiệp cũng như các ngành nghề tương tự khác cụ thể như sau:

 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hoặc hợp đồng làm việc đúng theo quy định của pháp luật (những trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định của pháp luật sẽ không đủ điều kiện để được hưởng các khoản hỗ trợ học nghề).
 • Đã tiến hành nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc.
 • Chưa tìm kiếm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

      Như vậy, để được hỗ trợ học nghề từ quỹ của bảo hiểm thất nghiệp hoặc các nghề tương tự nằm trong danh mục các nghề được các cơ sở dạy nghề tổ chức giảng dạy thì người lao động cần phải đáp ứng đủ 04 điều kiện trên.

Thời gian và mức hưởng hỗ trợ học nghề khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

      Thời gian hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp căn cứ theo khoản 1 Điều 56 Luật Việc làm 2013 được tính theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 tháng. Người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ học nghề khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hỗ trợ 01 lần để học 01 nghề tại cơ sở đào tạo về dạy nghề theo khoản 13 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP.

Hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật
Hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật

      Mức hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp (đối với các trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ học nghề lái xe khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp cũng như các ngành nghề khác) được xác định tối đa là 01 (một) triệu đồng/người/tháng theo điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

      Mức hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề. Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 01 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề. Nếu người lao động tham gia các khóa học với mức học phí cao hơn mức hỗ trợ trên thì người lao động sẽ phải tự thanh toán khoản chi phí còn lại vượt quá.

 Hồ sơ, thủ tục để được hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp

      Về hồ sơ để được hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp:

       Đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương nơi đang chờ kết quả hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (ví dụ có nhu cầu muốn hưởng chế độ học nghề lái xe cho người thất nghiệp) thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 61/2020/NĐ – CP.

       Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương không phải nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 61/2020/NĐ – CP và quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

      Đối với người lao động không thuộc trường hợp nêu trên thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề bao gồm:

 • Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Đề nghị hỗ trợ học nghề theo theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 61/2020/NĐ – CP;
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ – CP;
 • Sổ bảo hiểm xã hội.

      Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 61/2020/NĐ – CP và thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

      Chuẩn bị hồ sơ:  Người lao động có nhu cầu học nghề phải nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề nêu trên theo quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP.

      Nơi nộp hồ sơ: Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Còn đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cùng với hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương nơi người lao động có nhu cầu học nghề.

      Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

      Trả kết quả và nhận tiền hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp:

       Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, người lao động phải đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định. Nếu không thể đến nhận quyết định hỗ trợ học nghề trong khoảng thời gian trên thì phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận. Nếu người lao động không đến nhận hoặc không ủy quyền, không có sự thông báo thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của người lao động.  

       Cơ sở đào tạo nghề nghiệp tổ chức dạy nghề cho người lao động theo quyết định về việc hỗ trợ học nghề của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và hằng tháng có trách nhiệm lập danh sách có chữ ký của người lao động đang học nghề chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Hỗ trợ học nghề bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn bảo hiểm thất nghiệp – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 3

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.