Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Hiện nay hợp đồng lao động được chia làm hai loại: hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đối với loại hợp đồng xác định thời hạn, pháp luật quy định thế nào về loại hợp đồng này? Người lao động có được ký nhiều lần loại hợp đồng này hay không? Để giải đáp thắc mắc trên Luật Tuệ An đã khái quát thành bài viết “Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật lao động năm 2019
  • Nghị định 28/2020/NĐ-CP

Hợp đồng lao động có thời hạn là gì?

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 20 BLLĐ 2019: “Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng” 

Theo quy định pháp luật hiện hành, Hợp đồng lao động được chia làm 2 loại bao gồm: hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Như vậy, khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được ký một trong hai loại hợp đồng lao động nêu trên.

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?
Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?

Căn cứ khoản 2 Điều 20 BLLĐ 2019, khi hết hạn hợp đồng lao động xác định thời hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

“a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này”

Theo đó,  trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Như vậy, Hợp đồng lao động xác định thời hạn thông thường chỉ được ký tối đa 02 lần.

Một số trường hợp ngoại lệ

Thông thường hợp đồng lao động xác định thời hạn chỉ được ký tối đa 02 lần. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của một số đối tượng, ngành nghề, pháp luật Việt Nam đã quy định 4 trường hợp có thể ký nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn. Cụ thể, căn cứ điểm c khoản 2 Điều 20 BLLĐ các trường hợp này bao gồm:

Thứ nhất, hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thứ hai, hợp đồng lao động đối với người lao động cao tuổi

Thứ ba, hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thứ tư, gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề “Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa mấy lần?”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngayLuật sư tư vấn bảo hiểm xã hội Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 0966.866.650.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.