Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính chi tiết nhất năm 2022

Công ty tài chính là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của quốc gia. Đây là một loại hình tổ chức về kinh doanh tín dụng phi ngân hàng với chức năng tiến hành sử dụng các nguồn vốn khác nhau để thực hiện các hoạt động liên quan đến tiền tệ. Hiện nay, có rất nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm đến thành lập công ty tài chính. Vậy thủ tục thành lập công ty tài chính hiện nay như thế nào? Luật Tuệ An sẽ hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính chi tiết nhất qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi bổ sung năm 2017

Công ty tài chính là gì?

Công ty tài chính là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín phi ngân hàng; huy động vốn cho vay, đầu tư; cung ứng dịch vụ tư vấn về tài chính; tiền tệ nhưng trên nguyên tắc riêng được làm dịch vụ thanh toán và không được nhận tiền gửi dưới một năm.

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính chi tiết nhất năm 2022
Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty tài chính chi tiết nhất năm 2022

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Trước khi thành lập công ty tài chính, bạn cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho phù hợp. Hiện nay theo quy định của pháp luật; công ty tài chính được cấu trúc theo hai loại hình như sau, quý khách hàng có thể lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu và khả năng kinh doanh của mình:

 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.
 • Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.

Thực tế hiện nay công ty tài chính được thành lập chủ yếu theo mô hình cổ phần hóa bởi những ưu điểm trong việc huy động vốn và phát triển mô hình.

Điều kiện thành lập công ty tài chính

Để thành lập công ty tài chính, bạn cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp như sau:

Điều kiện về chủ sở hữu.

Trường hợp cổ đông là cá nhân:

 • Phải mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật.
 • Không thuộc các trường hợp là đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Trường hợp cổ đông là tổ chức:

 • Được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Kinh doanh có lãi trong 03 năm liên tục trước khi nộp hồ sơ xin giấy phép.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về Thuế, bảo hiểm xã hội theo quy định đến ngày nộp hồ sơ.

Chủ sở hữu công ty tài chính cũng không được là đối tượng bị Nhà nước cấm thành lập hoặc tham gia doanh nghiệp, bao gồm các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về vốn khi thành lập công ty tài chính.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cụ thể là công ty tài chính cần đáp ứng các điều kiện về vốn pháp định theo quy định của chính phủ từng thời kỳ.

Doanh nghiệp có vốn tối thiểu là 500 tỷ Việt Nam đồng; đối với tập đoàn kinh tế sẽ phải có vốn tối thiểu là 1000 tỷ đồng và phải có cam kết hỗ trợ công ty tài chính.

Hoạt động kinh doanh có lãi trong năm liền kề trước năm thành lập công ty tài chính.

Vốn góp phải là phần vốn đã trừ đi khoản chênh lệch của các dự án đầu tư và các khoản nợ.

Điều kiện về ngành nghề khi thành lập công ty tài chính.

Công ty tài chính để có thể thực hiện hoạt động ngân hàng quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Các tổ chức tín dụng cần đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép)
 • Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ; năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất; công nghệ, phương tiện; thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép
 • Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn; cơ sở vật chất; công nghệ; phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ về quản lý ngoại hối
 • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Hồ sơ thành lập công ty tài chính

Hồ sơ thành lập công ty tài chính bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy phép (theo mẫu).
 • Dự thảo Điều lệ, phương án hoạt động: nêu rõ nội dung; phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động; lợi ích đối với nền kinh tế; trong đó, xác định kế hoạch hoạt động cụ thể 3 năm đầu.
 • Danh sách, lý lịch (theo mẫu) các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn của thành viên sáng lập; thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) Công ty tài chính.
 • Phương án góp vốn điều lệ;
 • Danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn.
 • Tình hình tài chính và các thông tin có liên quan về các cổ đông lớn.

Thủ tục thành lập công ty tài chính

Để thành lập công ty tài chính, bạn cần tiến hành đầy đủ các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Bạn tiến hành soạn thảo hồ sơ theo những giấy tờ đã trình bày ở trên. Sau đó, mang hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời lý do bằng văn bản.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Nhận kết quả.

Thời gian từ 3 – 5 ngày doanh nghiệp theo hẹn đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Các công việc cần thực hiện sau khi thành lập công ty tài chính.

Sau khi nhận GCNĐKDN, để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần tiến hành các công việc sau đây:

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp đầu tư tài chính cần tiến hành làm thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia theo quy định và đóng đủ lệ phí.

Xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực đầu tư tài chính

Để có thể giúp công ty đầu tư tài chính đi vào hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ những điều kiện liên quan và làm thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lĩnh vực đầu tư tài chính theo quy định.

Đặt khắc con dấu và tiến hành công bố mẫu dấu

Doanh nghiệp có thể ủy quyền hoặc tự mình khắc dấu và thông báo mẫu dấu cho Sở Kế hoạch và đầu tư. Doanh nghiệp có thể tự quyết định hình thức; số lượng và nội dung con dấu nhưng phải thể hiện được tên và mã số doanh nghiệp.

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp; thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia và Cấp thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp được biết.

Đăng ký mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.

Chủ công ty đầu tư tài chính hoặc người đại diện pháp luật của công ty mang theo con dấu công ty; CMND; giấy phép đăng ký doanh nghiệp đến ngân hàng để mở tài khoản giao dịch cho công ty. Sau đó, tiến hành báo số tài khoản lên cho Sở kế hoạch và đầu tư.

Mua chữ ký số để đóng thuế online

Để thuận tiện cho việc đóng thuế và nộp tờ khai thuế online; doanh nghiệp đầu tư tài chính cần phải đăng ký mua chữ ký số. Ngoài ra, doanh nghiệp cần yêu cầu ngân hàng cài đặt chức năng đóng thuế cho tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Như vậy, kế toán công ty mới có thể dùng chữ ký số này để đóng thuế trực tuyến thuận lợi.

Tiến hành phát hành hóa đơn và treo bảng hiệu công ty tài chính

Công ty đầu tư tài chính cần thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định và đặt in hóa đơn để sử dụng. Hoặc có thể mua hóa đơn từ cơ quan thuế.

Doanh nghiệp cần làm bảng hiệu và tiến hành treo bảng hiệu công ty để thuận tiện cho việc quản lý. Bảng hiệu công ty có thể có kích thước lớn hoặc nhỏ tùy vào từng công ty; nhưng phải đảm bảo có đủ tên; địa chỉ, thông tin về doanh nghiệp.

Kê khai và đóng thuế mở công ty đầu tư tài chính

Doanh nghiệp cần phải đóng thuế khi thành lập mới doanh nghiệp như thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế môn bài (mức đóng thuế môn bài tùy thuộc vào mức vốn điều lệ công ty đăng ký).

Ngoài ra, phải nộp tờ kê khai thuế môn bài và các loại thuế khác đúng với thời gian đã được quy định.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định về Thủ tục thành lập công ty chi tiết từ A-Z mới nhất năm 2021. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.