Khi nào được chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam?

Xung quanh câu chuyện về thừa kế, có rất nhiều vấn đề pháp lý được đặt ra. Trong đó, thời điểm chuyển giao di sản của người đã khuất cho người khác là một trong những khía cạnh được nhiều người quan tâm. Để giải đáp những thắc mắc này, Luật Tuệ An đã khái quát với bài viết ” Khi nào được chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam?

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015

Di sản thừa kế là gì?

Căn cứ Điều 612 Bộ luật Dân sự 2015 di sản thừa kế được định nghĩa như sau:

“Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.”

Trong đó, tại Điều 105 Bộ luật Dân sự quy định cụ thể “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai”. Các quyền tài sản có thể là di sản gồm: Quyền đòi bồi thường thiệt hại, quyền đòi nợ, quyền thừa kế giá trị, quyền sử dụng nhà thuê của Nhà nước. Di sản thừa kế không bao gồm nghĩa vụ của người chết. Do vậy, trong trường hợp người có tài sản để lại còn có cả nghĩa vụ về tài sản, thì thông thường phần nghĩa vụ này sẽ được thanh toán bằng tài sản của người chết. Phần còn lại sẽ được xác định là di sản thừa kế.

Khi nào được chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam?
Khi nào được chia di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam?

Khi nào được chia di sản thừa kế?

Theo thuật ngữ pháp lý, khi được chia di sản thừa kế chính là thời điểm mở thừa kế được quy định tại khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể:

 “Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Như vậy, thời điểm người có tài sản chết hoặc thời điểm được xác định theo khoản 2 Điều 71 trong trường hợp được Tòa án tuyên bố đã chết, di sản thừa kế sẽ được phân chia.

Bên cạnh đó, nhằm xác định việc từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 có hợp pháp hay không, pháp luật còn quy định chính xác địa điểm mở thừa kế. Căn cứ khoản 2 Điều 611 Bộ luật dân sự 2015: 

“Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản.”

Thời hiệu thừa kế

Trong nhiều trường hợp, vì nhiều lý do mà người thừa kế chưa được chia di sản. Để bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể này cũng như các cá nhân liên quan, pháp luật đã quy định như sau:

Thứ nhất, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Thứ hai, trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết theo các hướng như sau: 

  • Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 Bộ luật dân sự 2015 
  • Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu.

Thứ ba, thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. 

Thứ tư, thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế sẽ được tính từ thời điểm bắt đầu của ngày tiếp theo ngày xảy ra sự kiện người để lại di sản chết và thời điểm kết thúc là thời điểm kết thúc ngày tương ứng 10 năm sau. Tuy nhiên được hiểu thời điểm mở thừa kế là thời điểm được xác định bằng giờ người để lại di sản chết, tại thời điểm đó xác định người thừa kế, di sản của người chết… để bảo vệ quyền lợi của những người thừa kế.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miến phí – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề dân sự dưới đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.