Kinh nghiệm mở công ty cung ứng nhân lực mới nhất 2022

Bạn muốn thành lập công ty cung ứng nhân lực nhưng chưa nắm rõ quy định của pháp luật về điều kiện thành lập công ty cung ứng nhân lực. Bài viết dưới đây của Luật Tuệ An chia sẻ với các bạn đọc những kinh nghiệm mở công ty cung ứng nhân lực.

Cơ sở pháp lý

 • Bộ Luật Lao động 2019
 • Luật Doanh nghiệp 01/2021/NĐ-CP
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Cung ứng nhân lực là gì?

Cung ứng nhân lực là hoạt động cho thuê lại lao động. Có thể hiểu cung ứng nhân là hoạt động của các doanh nghiệp cho thuê lại lao động, có tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động với người lao động, sau đó chuyển người lao động sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp đã giao kết hợp đồng lao động.

Kinh nghiệm mở công ty cung ứng nhân lực mới nhất 2022
Kinh nghiệm mở công ty cung ứng nhân lực mới nhất 2022

Điều kiện thành lập công ty cung ứng nhân lực

Để thành lập công ty cung ứng nhân lực, bạn cần đáp ứng các điều kiện luật định sau:

Điều kiện về chủ sở hữu

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải bảo đảm các điều kiện sau:

 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không có án tích;
 • Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Điều kiện về ngành nghề khi đăng ký

Cung ứng nhân lực (Cho thuê lại lao động) được xem là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp phải được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động thì mới có thể hoạt động trong lĩnh vực này.

Đồng thời việc cung ứng nhân lực chỉ được giới hạn trong phạm vi một số công việc nhất định. Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động được quy định chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Như vậy để thành lập được công ty cung ứng nhân lực, ngoài việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải tiến hành xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì mới có thể đi vào hoạt động.

Điều kiện về tên công ty

Việc đặt tên công ty phải tuân thủ quy định chung tại Luật Doanh nghiệp năm 2020. Cụ thể:

 • Tên doanh nghiệp không được trùng với những doanh nghiệp đã được đăng ký
 • không được sử dụng tên cơ quan nhà nước; đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp.

Điều kiện về trụ sở chính

Công ty cung ứng nhân lực phải có địa chỉ kinh doanh rõ ràng.

Địa chỉ trụ sở chính phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Và xác định được số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phó, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo Điều 3, Điều 6 Luật nhà ở năm 2014 và Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009 thì doanh nghiệp không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể.

Điều kiện về vốn

Nghị định 145/2020/NĐ-CP không có quy định về vốn pháp định hay vốn điều lệ đối với công ty cung ứng nhân lực nên điều kiện vốn của công ty cung ứng nhân lực phải tuân thủ quy định chung của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động phải thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

Điều kiện về con dấu

Con dấu rất quan trọng với doanh nghiệp. Nó thể hiện ý chí của công ty trong mọi giao dịch. Vì vậy, pháp luật hiện hành cũng quy định rất chặt chẽ, quy đinh về kích thước, kiểu dáng sao cho đồng nhất, phù hợp.

 • Kích thước, hình dạng con dấu được quy định tại Thông tư 21/2012/TT-BCA như sau:
 • Đường kính: 36mm;
 • Vành ngoài phía trên con dấu: Mã số doanh nghiệp, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số giấy phép thành lập, hoạt động, số giấy chứng nhận đầu tư, sau dãy số thực là loại hình doanh nghiệp.
 • Vành ngoài phía dưới con dấu: Tên cấp huyện kèm theo tên cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính;
 • Giữa con dấu: Tên tổ chức dùng dấu.

Hồ sơ mở công ty cung ứng nhân lực

Để thành lập công ty cung ứng nhân lực trước hết phải thành lập doanh nghiệp. Hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp tại Nghị định 122/2020/NĐ-CP.
 • Điều lệ công ty
 • Đối với công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì cần có danh sách thành viên, đối với công ty cổ phần thì cần phải có danh sách cổ đông sáng lập.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các thành viên hoặc cổ đông của doanh nghiệp.

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động

Để công ty cung ứng nhân lực đi vào hoạt động, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động. Hồ sơ cụ thể gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII
 • Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII.
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch. Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.
 • Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định này là một trong các loại văn bản sau:
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).
 • Các văn bản quy định tại điểm a, điểm b khoản này là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 01/PLIII.

Thủ tục thành lập công ty cung ứng nhân lực

Để hoàn thành thủ tục thành lập công ty cung ứng nhân lực, bạn cần tiến hành đầy đủ các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Trước hết bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo hướng dẫn đã được trình bày ở phần trên.

Cần phải lưu ý rằng, các giấy tờ yêu cầu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải sử dụng đúng mẫu theo quy định của pháp luật. Nội dung trình bày trong các loại giấy tờ phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Doanh nghiệp phải tham khảo tại Phụ lục III chi tiết của Nghị định 145/2020/NĐ-CP để sử dụng đúng mẫu giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết yêu cầu

Để thành lập công ty cung ứng nhân lực thì cần phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp nộp hồ sơ cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong khoảng thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Đối với thủ tục cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp lại giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp lại giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp lại giấy phép.

Thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty cung ứng nhân lực cần phải thực hiện các công việc sau đây:

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các thành viên, cổ đông phải góp đủ số vốn đã đăng ký.
 • Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên (sổ đăng ký cổ đông) ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Kê khai lệ phí môn bài.
 • Treo biển tại trụ sở công ty.
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
 • Thông báo mẫu con dấu cho phòng đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký thuế lần đầu.
 • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế.
 • Áp dụng hóa đơn.
 • Đăng ký sử dụng chữ ký số.
 • Khai trình lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Lệ phí thành lập công ty cung ứng nhân lực

Để thực hiện thủ tục mở công ty cung ứng nhân lực, có rất nhiều chi phí, lệ phí liên quan. Cụ thể:

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/hồ sơ. Lưu ý: trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.
 • Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: Theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT – BTC, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/lần.
 • Chi phí mở tài khoản ngân hàng,
 • Chi phí mua chữ ký số,
 • Tạo con dấu,…

Những chi phí này sẽ tùy thuộc vào tình huống thực tế của doanh nghiệp.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về các quy định về Thủ tục thành lập công ty chi tiết từ A-Z mới nhất năm 2021. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về Doanh nghiệp, bạn vui lòng liên hệ ngay đến Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669 hoặc gửi email [email protected]

Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT TUỆ AN

Trụ sở chính: Lô A9 X1 , Ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.

Hotline tư vấn miễn phí: 096.102.9669

Email: [email protected]

Bài viết liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.