Làm bảo hiểm thất nghiệp bao lâu nhận được tiền?

Hiện nay, số người lao động đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp ngay càng tăng, chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều người lao động mất việc làm. Và bảo hiểm thất nghiệp là nguồn trợ cấp mà người lao động được hưởng khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện thủ tục, do chưa nắm được hết các quy định của pháp luật nên nhiều người lao động khá nôn nóng khi mình nộp hồ sơ đã hơn chục này những chưa thấy thông báo của Trung tâm dịch vụ việc làm. Trong thời gian này, Luật Tuệ An cũng nhận được rất nhiều câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có nhiều người lao động thắc mắc là làm bảo hiểm thất nghiệp bao lâu nhận được tiền? Về vấn đề này Luật Tuệ An xin giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Luật việc làm năm 2013;
  • Nghị định số 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Làm bảo hiểm thất nghiệp bao lâu nhận được tiền tháng đầu tiên?

Điều 18 Nghị định 28/2015 có quy định về thời gian nộp và hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Người lao động chưa tìm được việc làm trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm xác nhận về việc đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động vào sổ bảo hiểm xã hội và gửi lại người lao động cùng với quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi chụp sổ bảo hiểm xã hội để lưu hồ sơ.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trung tâm dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vây, theo quy định nêu trên thì trong thời hạn 20 ngày làm việc (không tính thứ bảy chủ nhật), tính từ ngày làm việc thứ 16 kể từ ngày nộp hồ sơ nếu người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ ra quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Làm bảo hiểm thất nghiệp bao lâu nhận được tiền
Làm bảo hiểm thất nghiệp bao lâu nhận được tiền

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được quyết định thôi việc thì tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành chi trả tháng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.
Như vậy, thời gian để người lao động nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ vào khoảng 25 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hợp lệ.

Thời gian nhận bảo hiểm thất nghiệp các tháng tiếp theo

Đối với các tháng tiếp theo, thì người lao động sẽ hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Theo đó đối với tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó. Để người lao động dễ hình dung thì Luật Tuệ An xin lấy ví dụ như sau:

Tháng thứ nhất người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp vào ngày 10/07/2021 thì tháng thứ 2 sẽ vào ngày 10/08/2021 tuy nhiên, theo như quy định trên thì phải từ ngày thứ 7 tức là từ ngày 17/07/2021, và trong thời hạn 05 ngày tính từ ngày 17/08 -21/08/2021 (trường hợp là thời gian Tổ chức bảo hiểm trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 vào ngày 17 và đây là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề Làm bảo hiểm thất nghiệp bao lâu nhận được tiền? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội– Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580 nhấn phím số 3.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về Trợ cấp thất nghiệp tại đây và gia đình tại đây:

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Gia An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.