Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Khi tiến hành giải thể, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Vậy quyết định giải thể doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Được trình bày như thế nào? Đây là các câu hỏi đặt ra khi doanh nghiệp soạn thảo quyết định này. Hiểu được vấn đề này, Luật Tuệ An xin gửi đến bạn đọc Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật trong bài viết dưới đây.

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp
Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Theo từ điển Luật học của Viện khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) định nghĩa: Giải thể doanh nghiệp là thủ tục chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp với tư cách là một chủ thể kinh doanh bằng cách thanh lý tài sản của doanh nghiệp để trả nợ cho các chủ nợ.

Như vậy, có thể hiểu rằng: Giải thể doanh nghiệp là hoạt động do doanh nghiệp tiến hành nhằm chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp trong điều kiện doanh nghiệp có khả năng thanh toán hoặc bảo đảm thanh toán các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán nợ, tiến tới châm dứt các quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp để rút khỏi thị trường.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Nội dung của quyết định giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định Quyết định giải thể doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Dựa vào các nội dung theo quy định, bạn có thể tham khảo mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp của Luật Tuệ An sau đây để có thêm thông tin tham khảo khi soạn thảo quyết định giải thể trên thực tế.

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp
Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

TÊN CÔNG TY/DOANH NGHIỆP                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:……………                                                                                    Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

                                                                         ……., ngày…… tháng…… năm………

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Giải thể doanh nghiệp)

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ Điều ……….của Điều lệ công ty ……………được thông qua ngày ……………………………………………………………

– Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp …………………………………………………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………… Ngày cấp:…………………………… Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Lý do giải thể: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết (Doanh nghiệp nêu rõ tất cả các hợp đồng mà doanh nghiệp đang thực hiện, nội dung hợp đồng, đối tác, ngày ký hợp đồng, phương thức thanh lý, ngày dự định thanh lý chấm dứt hợp đồng).

Đối với những hợp đồng sẽ thanh lý, doanh nghiệp sẽ có báo cáo kết quả thực hiện sau khi hoàn tất.

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ

Doanh nghiệp còn các khoản nợ khách hàng, nợ ngân hàng, nợ thuế như sau: (Doanh nghiệp nêu rõ từng loại nợphương thức thanh toán cụ thể, thời điểm thanh toán)

Điều 5: Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

Doanh nghiệp sử dụng ……….(nêu số lượng lao động). Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động chậm nhất là vào ngày……………….Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động được doanh nghiệp xử lý dứt điểm vào ngày……………… (Nêu cụ thể những nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, phương thức xử lý, thời hạn xử lý đối với tập thể người lao động trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp có thỏa thuận riêng, nêu cách xử lý cụ thể với cá nhân người lao động). Mọi tranh chấp phát sinh về sau do doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp (nếu có)

(Nêu rõ chủ thể thực hiện việc thanh lý tài sản, các loại tài sản còn lại và phương thức thanh lý)

Điều 7: Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được gởi đến các chủ nợ, người lao động, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, gửi đến cơ quan Nhà Nước.

Điều 8 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận: CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN/ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/ CHỦ TỊCH – Như Điều 7; HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Lưu (ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp  – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Quy định pháp luật về hội đồng thành viên

Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần không?

Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.