Nên thành lập công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn?

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là bước đầu tiên khi các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập doanh nghiệp. Hai loại hình công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn là hai loại hình doanh nghiệp được lựa chọn thành lập nhiều hiện nay. Vậy, khi muốn thành lập doanh nghiệp, nên thành lập công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn? Qua bài viết dưới đây, Luật Tuệ An sẽ thông tin đến bạn đọc một cách chi tiết, rõ ràng hơn về vấn đề này.

Nên thành lập công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn?

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 người và không hạn chế số lượng tối đa
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty có quyền phát hành có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty để huy động vốn.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn thì hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định có 02 loại hình gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩ vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi vốn góp của doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quyền giảm vốn nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm; kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Công ty được quyền tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác; công ty phải thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên công chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.

Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.

Nên thành lập công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn?

Nên thành lập công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn?

Công ty cổ phần

Ưu điểm

 • Giảm thiểu rủi ro cho các cổ đông do họ chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp.
 • Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty
 • Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phần chào bán hoặc cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng chỉ có ở công ty cổ phần;

Nhược điểm

 • Việc tổ chức, quản lý và điều hành công ty cổ phần khó khăn, phức tạp hơn do số lượng các cổ đông có thể rất lớn.
 • Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, Kế toán.
 • Chỉ những cổ đông sáng lập mới hiển thị thông tin trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia (nếu có sự chuyển nhượng cổ đông thì cổ đông sáng lập vẫn còn tên trên đăng ký kinh doanh, không bị mất đi dù chuyển nhượng hết vốn). Các cổ đông góp vốn chuyển nhượng cho nhau không phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chỉ thực hiện tại nội bộ doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ưu điểm

 • Công ty chỉ trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu
 • Thuận lợi, nhanh chóng trong việc đưa ra các quyết định bởi chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Cơ cấu tổ chức công ty đơn giản
 • Được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nhược điểm

 • Việc huy động để tăng thêm vốn điều lệ của công ty bị hạn chế do chỉ có một thành viên và công ty không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Ưu điểm

 • Ít gây rủi ro cho thành viên do họ chỉ phải chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi phần vốn góp vào công ty
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên. Do khi chuyển nhượng vốn, thành viên chuyển vốn phải kê khai thuế và nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Nhược điểm

 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Nên thành lập công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp  – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp 2020

Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần không?

Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.