Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật?

Hiện nay, nhu cầu cần hỗ trợ pháp luật của người dân đang ngày càng tăng cao. Điều này góp phần thúc đẩy sự thành lập mới các văn phòng luật sư và các công ty luật trên thị trường. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra khi bắt đầu thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này là nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật? Để trả lời cho câu hỏi này, Luật Tuệ An xin gửi đến bạn đọc bài viết dưới đây.

Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật?
Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật?

Căn cứ pháp lý

Luật Luật sư năm 2006

Luật Luật sư sửa đổi năm 2012

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2007 

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013

Văn phòng luật sư là gì? Các quy định về văn phòng luật sư

Văn phòng luật sư là gì?

Hiện nay, Luật Luật sư chưa có quy định khái niệm cụ thể về văn phòng luật sư. Tuy nhiên, qua các quy định của pháp luật về loại hình này có thể rút ra định nghĩa như sau:

Văn phòng luật sư là một tổ chức hành nghề luật sư, do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân, thực hiện công việc cung ứng dịch vụ pháp lý theo hợp đồng pháp lý, đại diện tham gia tố tụng và ngoài tố tụng, tham gia hoạt động tư vấn pháp luật và một vài dịch vụ pháp lý khác của luật sư.

Các quy định về văn phòng luật sư

 • Văn phòng được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân do 01 luật sư làm chủ sở hữu.
 • Luật sư thành lập văn phòng là Trưởng văn phòng; đồng thời là người đại diện theo pháp luật của văn phòng. Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng.
 • Tên của văn phòng do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động; không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 • Văn phòng luật sư có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.

Công ty luật là gì? Các quy định về công ty luật

Công ty luật là gì?

Qua các quy định của pháp luật, công ty luật có thể được định nghĩa như sau: Công ty luật là hình thức tổ chức hành nghề luật sư, hoạt động trong lĩnh vực luật/pháp lý và được sở tư pháp, nơi có đoàn luật sư mà giám đốc hoặc chủ sở hữu công ty luật là thành viên cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Công ty luật bao gồm: công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn.

Các quy định về công ty luật

 • Thành viên của công ty luật phải là luật sư
 • Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập và không có thành viên góp vốn; công ty thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty.
 • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập; công ty thỏa thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty.
  • Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu đồng thời là Giám đốc công ty.
 • Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn; tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”; không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động; không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật?

Để trả lời cho câu hỏi Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật? Luật Tuệ An sẽ gửi tới bạn đọc các phân tích về sự khác nhau cũng như ưu điểm và nhược điểm của hai hình thức tổ chức hành nghề luật sư này.

Sự khác nhau giữa văn phòng luật sư và công ty luật

Về cơ cấu tổ chức

 • Văn phòng luật sư: Do một luật sư thành lập, được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Luật sư thành lập văn phòng là Trưởng văn phòng. Văn phòng luật sư có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.
 • Công ty luật: Tồn tại dưới hình thức công ty hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của các công ty luật này phải là luật sư. Đối với công ty luật hợp danh, có ít nhất hai luật sư thành lập và không có thành viên góp vốn. Đối với Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập còn công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

Về tên gọi

 • Văn phòng luật sư: Tên văn phòng do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”.
 • Công ty luật: Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thỏa thuận lựa chọn; tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”.

Về đại diện theo pháp luật

 • Văn phòng luật sư: Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng
 • Công ty luật: Đại diện theo pháp luật của công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do công ty thỏa thuận; còn đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là giám đốc công ty.

Về trách nhiệm với nghĩa vụ của doanh nghiệp

 • Văn phòng luật sự: Trưởng văn phòng chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng.
 • Công ty luật: Công ty luật hợp danh chịu trách nhiệm bằng tài sản của công ty, nếu tài sản của công ty không đủ để thanh toán các khoản nợ thì các thành viên hợp danh phải tiếp tục lấy tài sản của mình ra để thanh toán các khoản nợ của công ty. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối trong phạm vi vốn góp của mình vào công ty.
Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật?
Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật?

Ưu, nhược điểm của văn phòng luật sư và công ty luật

Văn phòng luật sư

Văn phòng luật sư được tổ chức và hoạt động dưới hình thức loại hình doanh nghiệp tư nhân. Do đó, các ưu nhược điểm của một doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ đồng thời là ưu nhược điểm của văn phòng luật sư. Cụ thể như sau:

Ưu điểm
 • Trưởng văn phòng luật sư có thể hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của văn phòng.
 • Trưởng văn phòng có trách nhiệm tài sản vô hạn đối với văn phòng sẽ tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng khi tham gia hợp tác với văn phòng.
Nhược điểm
 • Tạo mức độ rủi ro cao cho chủ sở hữu văn phòng, do chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của văn phòng và của chính mình.

Công ty luật hợp danh

Ưu điểm
 • Thành viên công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động của công ty nên có thể tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng.
 • Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít.
Nhược điểm
 • Tạo rủi do cao cho thành viên do họ phải liên đới chịu trách nhiệm vô hạn trong hoạt động của công ty.
 • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ưu điểm
 • Công ty chỉ trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu
 • Thuận lợi, nhanh chóng trong việc đưa ra các quyết định bởi chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
 • Cơ cấu tổ chức công ty đơn giản
 • Được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.
Nhược điểm
 • Việc huy động để tăng thêm vốn điều lệ của công ty bị hạn chế do chỉ có một thành viên và công ty không có quyền phát hành cổ phiếu.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Ưu điểm
 • Ít gây rủi ro cho thành viên do họ chỉ phải chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn trong phạm vi phần vốn góp vào công ty
 • Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên.
 • Được phép phát hành trái phiếu để huy động vốn.
Nhược điểm
 • Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Như vậy, dựa vào các phân tích trên cũng như nhu cầu mong muốn của mình, Luật Tuệ An hy vọng bạn có thể lựa chọn thành lập một loại hình tổ chức hành nghề luật sư phù hợp.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Nên thành lập văn phòng luật sư hay công ty luật? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn doanh nghiệp  – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 1900.4580

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp 2020

Có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty cổ phần không?

Tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.