Người bị tâm thần có được kết hôn không?

Để bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình cũng như các mục tiêu kết hôn, pháp luật quy định cụ thể các điều kiện kết hôn yêu cầu các chủ thể khi tham gia vào quan hệ này phải thực hiện. Trên thực tế, có rất nhiều người mắc bệnh tâm thần, người không đủ nhận thức vẫn lập gia đình. Vậy pháp luật quy định thế nào về vấn đề này. Luật Tuệ An sẽ khái quát trong bài viết “Người bị tâm thần có được kết hôn không theo quy định pháp luật?

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015
  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Điều kiện kết hôn

Trước tiên, để đảm bảo mục tiêu hôn nhân cũng như chế độ hôn nhân và gia đình, pháp luật hôn nhân và gia đình tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã quy định cụ thể các điều kiện để nam nữ được phép kết hôn với nhau, bao gồm:

Thứ nhất, Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

Thứ hai, Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

Thứ ba, Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

Thứ tư, Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.”

Người bị tâm thần có được kết hôn không?
Người bị tâm thần có được kết hôn không?

Người tâm thần có phải người mất năng lực hành vi dân sự?

Trong các điều kiện kết hôn như đã nêu trên, “không bị mất năng lực hành vi dân sự” là một điều kiện đảm cho hôn nhân được thực hiện. Để xác định người tâm thần có phải người mất năng lực hành vi dân sự hay không, Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015:

“1. Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.”

Như vậy, theo pháp luật, người tâm thần chỉ bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi người đó có kết luận giám định pháp y tâm thần và Tòa án đã ra quyết định công nhận người đó mất năng lực hành vi dân sự. 

Người tâm thần có được kết hôn không

Từ phân tích về điều kiện kết hôn và năng lực hành vi dân sự của người tâm thần, nhận thấy, để được kết hôn, nam nữ phải đảm bảo năng lực hành vi dân sự. Nếu bị mất năng lực hành vi dân sự sẽ không được phép kết hôn.

Theo đó, đối với người tâm thần sẽ xảy ra hai trường hợp

Thứ nhất, trường hợp một người tuy mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác dẫn tới không nhận thức, điều khiển được hành vi nhưng do không (hoặc chưa) có quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì vẫn được xác định là có năng lực hành vi dân sự và được phép kết hôn

Thứ hai, trường hợp đã có quyết định của Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì người đó không đủ điều kiện kết hôn và không được phép kết hôn

Hậu quả pháp lý khi kết hôn của người bị mất năng lực hành vi dân sự

Khi vi phạm một trong các điều kiện để kết hôn, hôn nhân của nam nữ sẽ bị “hủy kết hôn trái pháp luật” và dẫn đến các hậu quả pháp lý như sau:

Thứ nhất, hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.

Thứ hai, quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con khi ly hôn.

Thứ ba, quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 16 của Luật này.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề “Người bị tâm thần có được kết hôn không?”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn ly hôn – Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 0966.866.650.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về Hôn nhân và gia đình tại đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.