Những lý do khiến lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động

Khi làm việc tại Việt Nam, việc có giấy phép lao động còn thời hạn, hợp pháp là rất quan trọng. Đã một vài trường hợp, người lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động. Đây là một vấn đề mà không ai muốn xảy ra. Trong phạm vi bài viết này, Luật Tuệ An sẽ tư vấn về vấn đề “Những lý do khiến lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động”.

Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2019

Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Những lý do khiến giấy phép lao động bị thu hồi

Lao động nước ngoài trong khi làm việc tại Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng tới trật tự, an toàn xã hội, an ninh

Tiểu biêu có thể liệt kê được đó là phạm tội ở Việt Nam. Theo Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), khi người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam thì có thể bị áp dụng hình phạt trục xuất.

Những lý do khiến lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động
Những lý do khiến lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động

Người sử dụng lao động nước ngoài không thực hiện đúng các quy định trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Người sử dụng lao động nước ngoài phải thực hiện đúng các quy định trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

 • xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình cho với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc
 • nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
 • Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấp phép lao động gửi tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 • Ngay sau khi người lao động nước ngoài ggiấy phép lao động được gia hạn, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Riêng người sử dụng lao động nước là nhà thầu thì trước khi tuyển người lao động nước ngoài, phải:

 • kê khai số lượng, trình độ, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của người lao động nước ngoài cần tuyển để thực hiện gói thầu tại Việt Nam;
 • đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu theo Mẫu số 04/PLI\
 • có nhu cầu điều chỉnh, bổ sung số lao động đã kê khai thì chủ đầu tư phải xác nhận phương án điều chỉnh, bổ sung nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu theo Mẫu số 05/PLI 

Người lao động nước ngoài không thực hiện đúng các quy định trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Các quy định mà lao động nước ngoài cần phải thực hiện là :

 • Đề nghị cấp lại giấy phép lao động
 • Đề nghị gia hạn giấy phép lao động

Giấy phép lao động hết hiệu lực

Có 7 lý do mà giấy phép lao động hết hiệu lực gồm:

 • Giấy phép lao động hết thời hạn. Thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 02 năm và được gia hạn một lần. Thời gian được gia hạn là 2 năm.
 • Chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.
 • Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.
 • Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.
 • Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Nếu do giấy phép lao động hết hiệu lực,

thì trong 15 ngày kể từ ngày nó hết hiệu lực, người sử dụng lao động phải:

 • thu hồi giấy phép lao động
 • nộp lại giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó 
 • văn bản nêu rõ lý do thu hồi (trường hợp giấy phép phải thu hồi nhưng không thu hồi được)

Nếu không do giấy phép lao động hết hiệu lực

 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi giấy phép lao động và thông báo cho người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động tiến hành thu hồi giấy phép lao động rồi nộp lại nộp lại cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được giấy phép lao động đã thu hồi, cơ quan tiếp nhận giấy phép lao động bị thu hồi có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề “Những lý do khiến lao động nước ngoài bị thu hồi giấy phép lao động ”. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn lao động Luật sư uy tín, chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí 0966.866.650.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết khác tại đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Add Comment

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.