Phân biệt Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản

Trong quan hệ dân sự, không phải bất cứ ai khi tham gia quan hệ nghĩa vụ đều có thiện chí trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các nghĩa vụ của mình. Vì vậy cần có sự bảo đảm để thực hiện các nghĩa vụ đó, đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu do việc không thực hiện nghĩa vụ gây ra. Trong đó có hai biện pháp bảo đảm thường gây nhầm lẫn đó là Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản. Để làm rõ hai biện pháp trên, Luật Tuệ An gửi đến bạn đọc bài viết Phân biệt Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điểm giống nhau giữa Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản

Cả hai biện pháp đều là những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Trong đó bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là việc thỏa thuận giữa các bên về việc lựa chọn sử dụng một trong các biện pháp đã được pháp luật quy định để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với tính chất tác động, dự phòng.

Với mục đích là bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đồng thời ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ xảy ra.

Cả hai biện pháp mang tính chất bổ sung cho nghĩa vụ chính.

Phân biệt Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản
Phân biệt Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản

Điểm khác nhau giữa Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản

Về khái niệm

Cầm cố

Là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Biện pháp cầm cố được quy định từ Điều 309 đến Điều 316 BLDS 2015.

Thế chấp

Là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

Biện pháp thế chấp tài sản được quy định từ Điều 317 đến Điều 327 BLDS 2015.

Về hình thức

Cầm cố

Tuy BLDS không xác định rõ hình thức của biện pháp này, tuy nhiên căn cứ Điều 310 BLDS có thể hiểu nếu cầm cố tài sản là động sản thì có thể bằng hình thức miệng hoặc văn bản. Nếu cầm cố bất động sản thì bắt buộc hình thức phải là văn bản.

Văn bản cầm cố không nhất thiết phải công chứng hoặc chứng thực hoặc đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thế chấp

Việc thế chấp phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính.

Văn bản thế chấp phải công chứng hoặc chứng thực nếu pháp luật có quy định hoặc các bên có thỏa thuận.

Về đối tượng

Cầm cố

Đối tượng của cầm cố chỉ có thể là tài sản

Thế chấp

Tài sản là đối tượng của thế chấp có thể là vật, quyền tài sản, giấy tờ có giá, có thể là tài sản hiện có hoặc tài sản hình thành trong tương lai.

Về chủ thể

Cầm cố

Chủ thể của cầm cố tài sản bao gồm:

  • Bên cầm cố là bên phải giao tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ. Là bên có nghĩa vụ.
  • Bên nhận cầm cố là bên nhận tài sản từ bên cầm cố để đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đủ nghĩa vụ. Là bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ.

Thế chấp

Chủ thể của biện pháp thế chấp là:

  • Bên bảo đảm (hay bên thế chấp) phải dùng tài sản để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Bên thế chấp có thể chính là bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm bằng biện pháp thế chấp. Có thể là người thứ ba thế chấp (quyền sử dụng đất) bảo đảm cho bên có nghĩa vụ.
  • Bên được bảo đảm (bên nhận thế chấp) là bên có quyền.

Về quyền và nghĩa vụ của các bên

Cầm cố

Bên cầm cố tài sản có quyền nhất định với tài sản cầm cố của mình và đi cùng với nó là nghĩa vụ của họ đối với việc cầm cố tài sản. Điều này cũng tương tự như bên nhận cầm cố.

Các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch cầm cố tài sản được quy định tại Điều 330, Điều 331, Điều 332, Điều 333 BLDS 2015

  • Nghĩa vụ bên cầm cố tài sản được quy định tại điều 330.
  • Quyền của bên cầm cố tài sản được quy định tại điều 331
  • Nghĩa vụ bên nhận cầm cố tài sản được quy định tại điều 332.
  • Quyền của bên nhận cầm cố tài sản được quy định tại điều 333.

Thế chấp

  • Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp được quy định tại Điều 320 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 321 Bộ luật Dân sự 2015.
  • Đối với quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp được quy định tại Điều 322 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015.

Về bản chất

Cầm cố

Là biện pháp có sự chuyển giao tài sản.

Thế chấp

Là biện pháp không có sự chuyển giao tài sản.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tuệ An về vấn đề: Phân biệt Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hồ trợ pháp lý khác; vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miễn phí. Luật sư chuyên nghiệp, tư vấn miễn phí – 1900.4580.

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác về vấn đề dân sự dưới đây:

Bấm để đánh giá
[Tổng 0 Điểm trung bình: 0]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.