Phân biệt Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản

Tài sản luôn là đối tượng của những hành vi phạm tội hiện nay, đa số các vụ án xét xử thường là về cướp tài sản, trộm cắp tài sản… gần đây hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản cấu thành tội phạm cũng ngày một gia tăng về số lượng. Tuy nhiên trên thực tế nhiều người vẫn chưa hiểu rõ về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản và hành vi cướp tài sản có gì khác nhau. Bài viết hôm nay của Luật Tuệ An sẽ giúp bạn Phân biệt Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (BLHS).

Điểm giống nhau giữa Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản

Cả hai hành vi này đều là hai tội phạm cùng xâm hại đến quyền sở hữu tài sản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tài sản là đối tượng tác động của hai hành vi này đều có đặc điểm là còn nằm trong sự chiếm hữu, sự quản lý của chủ tài sản.

Các tội pham phạm sở hữu có tính chiếm đoạt là những tội xâm phạm sở hữu bằng việc chiếm đoạt và trong cấu thành tội phạm của những tội này có dấu hiệu chiếm đoạt.

Trong đó, hành vi chiếm đoạt là hành vi cố ý dịch chuyển trái pháp luật tài sản đang thuộc sự quản lý của chủ tài sản thành tài sản của mình.

Phân biệt Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản
Phân biệt Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản

Điểm khác nhau giữa Công nhiên chiếm đoạt tài sản và Cướp tài sản

Định nghĩa

Công nhiên chiếm đoạt tài sản

Bộ luật không có quy định về khái niệm của hành vi cũng như mô tả về loại tội này. Tuy nhiên từ thực tiễn xét xử đã được thừa nhận có thể định nghĩa:

Công nhiên chiếm đoạt tài sản là hành vi lợi dụng chủ tài sản không có điều kiện ngăn cản công nhiên chiếm đoạt tài sản của họ.”

Cướp tài sản

Tội cướp tài sản được quy định là:

dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản…”

Hành vi cướp tài sản đồng thời xâm phạm hai quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ là quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu.

Dấu hiệu mặt khách quan của tội phạm

Công nhiên chiếm đoạt tài sản

Dấu hiệu khách quan cấu thành Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản thể hiện ở hành vi phạm tội. Hành vi ở đây là hành vi chiếm đoạt tài sản, mang đặc điểm công nhiên (nghĩa là hành vi công khai).

Dấu hiệu công nhiên phản ánh hành vi chiếm đoạt của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản có những đặc điểm:

  • Hành vi chiếm đoạt tài sản có tính chất không khai như ở hành vi cướp giật; (nhưng)
  • Hành vi này xảy ra trong hoàn cảnh người chủ tài sản không có điều kiện ngăn cản. Do vậy, người phạm tội không cần và không có ý định sử dụng thủ đoạn nào khác để đối phó với chủ tài sản. Người phạm tội không dùng vũ lực, không đe dọa dùng vũ lực, không uy hiếp tinh thần cũng như không nhanh chóng chiếm đoạt và lẩn tránh.

Cướp tài sản

Điều luật quy định 3 dạng hành vi khách quan của tội cướp tài sản là:

  • Hành vi dùng vũ lực: Là hành vi dùng sức mạnh (có hoặc không có công cụ, phương tiện phạm tội) tác động vào người khác nhằm đè bẹp hoặc làm tê liệt sự chống cự của người này chống lại việc chiếm đoạt. Chẳng hạn như đâm, chém, trói, bắn…

Hành vi dùng vũ lực ở đây trước hết phải là hành vi nhằm vào con người. Và khiến cho sự chống cự về mặt thực tế không xảy ra được hoặc có xảy ra nhưng không có kết quả.

  • Hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc: Là hành vi dùng lời nói hoặc hành động nhằm đe doạ người bị hại nếu không đưa tài sản thì vũ lực sẽ được thực hiện ngay.
  • Hành vi (khác) làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được: Ở đây tuy không phải là dùng vũ lực cũng như đe dọa bằng lời nói… nhưng có khả năng như những hành vi đó (khả năng làm cho người bị tấn công không thể ngăn cản được việc chiếm đoạt).

Chủ thể phạm tội

Công nhiên chiếm đoạt tài sản

Chủ thể của tội phạm là người từ đủ 16 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Cướp tài sản

Chủ thể của tội phạm có thể là bất kì ai từ đủ 14 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Hình phạt

Công nhiên chiếm đoạt tài sản

Điều 172 BLHS quy định về các mức hình phạt của Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản, theo đó có 04 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung. Cụ thể:

1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ88.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

b) Hành hung để tẩu thoát;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Chiếm đoạt tài sản là hàng cứu trợ;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Cướp tài sản

Điều 168 BLHS quy định về hình phạt đối với tội này gồm 04 khung hình phạt chính, 01 hình phạt bổ sung và 01 khung hình phạt cho chuẩn bị phạm tội. Cụ thể:

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

e) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.6. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Trên đây là tư vấn của Luật Tuệ An về: Phân biệt Đặc xá và Đại xá. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hồ trợ pháp lý khác; vui lòng liên hệ ngay Luật sư tư vấn miễn phí. Luật sư chuyên nghiệp, tư vấn miễn phí – 1900.4580.

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580. 

Một số bài viết có liên quan:

Bấm để đánh giá
[Tổng 1 Điểm trung bình: 5]

Luật Tuệ An © 2020. All Rights Reserved. Powered by AseanTech.